Plan zajęć

dr inż. Paweł Urbański

Zakład Technologii Budownictwa, Geotechniki i Geodezji
Instytut Budownictwa

P.Urbanski@ib.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Poniedziałek
15:15 16:45 Technologia robót budowlanych IIA 30BUD-SP 215 A-8 2023-06-26
Środa
09:15 10:45 Seminaria naukowe i zebrania instytutowe   D
15:00 15:45 Technologia robót budowlanych IIA 30BUD-SP 314 A-8 D
Sobota
08:20 09:05 Technologia robót budowlanych IIA 31BUD-NP 215 A-8 2023-06-17
09:45 11:30 Technologia robót budowlanych IIA 31BUD-NP 215 A-8 2023-06-24
Nieregularne
    Laboratorium specjalistyczne 22BUD-TiOB-ND/B WBAiIŚ_N
    Seminarium dyplomowe 22BUD-TiOB-ND/B WBAiIŚ_N
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2023-06-14 Śr 09:15 10:45 Seminaria naukowe i zebrania instytutowe  
2023-06-14 Śr 15:00 15:45 Technologia robót budowlanych IIA 30BUD-SP 314 A-8
2023-06-17 So 08:20 09:05 Technologia robót budowlanych IIA 31BUD-NP 215 A-8
2023-06-21 Śr 09:15 10:45 Seminaria naukowe i zebrania instytutowe  
2023-06-21 Śr 15:00 15:45 Technologia robót budowlanych IIA 30BUD-SP 314 A-8
2023-06-24 So 09:45 11:30 Technologia robót budowlanych IIA 31BUD-NP 215 A-8
2023-06-26 Po 15:15 16:45 Technologia robót budowlanych IIA 30BUD-SP 215 A-8
  Nr     Laboratorium specjalistyczne 22BUD-TiOB-ND/B
  Nr     Seminarium dyplomowe 22BUD-TiOB-ND/B