Plan zajęć

dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ

Zakład Pedagogiki Szkolnej
Instytut Pedagogiki

E.Kobylecka@ipp.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Wtorek
09:00 10:30 Podstawy dydaktyki 21B-SP 20/21-N 027 A-16 2022-01-25
11:25 13:00 Dydaktyka 21PPiW-JMS 36 A-16 2022-01-25
13:10 14:45 Dydaktyka 22PPiW-JMS 36 A-16 2022-01-25
Środa
11:30 14:30 Dyżur pracowniczy   2022-01-26
15:00 16:30 Kultura języka 11PSpecjal-JMS 231 A-16 2022-01-26
Piątek
11:35 13:00 Dydaktyka 21PPiW-JMS; 22PPiW-JMS 2022-01-28
13:15 14:00 Konsultacje   2022-01-28
Sobota
13:30 15:00 Podstawy dydaktyki SP KP 21/22 2022-02-05
15:15 17:30 Podstawy dydaktyki SP KP 21/22 2022-02-05
Zmiana godziny zajęć !
16:45 18:15 Podstawy dydaktyki SP KP 21/22 2022-02-19
Niedziela
09:30 11:45 Podstawy dydaktyki SP KP 21/22 2022-02-06
12:00 14:15 Podstawy dydaktyki SP KP 21/22 2022-02-06
Zmiana godziny zajęć !
12:30 17:30 Podstawy dydaktyki SP KP 21/22 2022-02-20
13:30 15:00 Podstawy dydaktyki SP KP 21/22 2022-01-23
15:15 17:30 Podstawy dydaktyki SP KP 21/22 2022-01-23
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2022-01-23 Ni 13:30 15:00 Podstawy dydaktyki SP KP 21/22
2022-01-23 Ni 15:15 17:30 Podstawy dydaktyki SP KP 21/22
2022-01-25 Wt 09:00 10:30 Podstawy dydaktyki 21B-SP 20/21-N 027 A-16
2022-01-25 Wt 11:25 13:00 Dydaktyka 21PPiW-JMS 36 A-16
2022-01-25 Wt 13:10 14:45 Dydaktyka 22PPiW-JMS 36 A-16
2022-01-26 Śr 11:30 14:30 Dyżur pracowniczy  
2022-01-26 Śr 15:00 16:30 Kultura języka 11PSpecjal-JMS 231 A-16
2022-01-28 Pi 11:35 13:00 Dydaktyka 21PPiW-JMS; 22PPiW-JMS
2022-01-28 Pi 13:15 14:00 Konsultacje  
2022-02-05 So 13:30 15:00 Podstawy dydaktyki SP KP 21/22
2022-02-05 So 15:15 17:30 Podstawy dydaktyki SP KP 21/22
Zmiana godziny zajęć !
2022-02-06 Ni 09:30 11:45 Podstawy dydaktyki SP KP 21/22
2022-02-06 Ni 12:00 14:15 Podstawy dydaktyki SP KP 21/22
Zmiana godziny zajęć !
2022-02-19 So 16:45 18:15 Podstawy dydaktyki SP KP 21/22
2022-02-20 Ni 12:30 17:30 Podstawy dydaktyki SP KP 21/22