Plan zajęć

dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
Instytut Pedagogiki

m.nyczaj@ipp.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.

- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Poniedziałek
08:00 09:25 Metodyka edukacji językowej w przedszkolu 31PPiW-JMS 20 A-16 DN
09:45 11:15 Metodyka nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III 31PPiW-JMS 20 A-16 D
11:30 13:00 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej 11PED-EPiW-SD 229 A-16 D
Wtorek
13:10 14:45 Teoretyczne podstawy integracji w kształceniu 21PED-EPiW-SD 229 A-16 DP
13:20 14:45 Teoretyczne podstawy integracji w kształceniu 21PED-EPiW-SD 229 A-16 DN
15:00 16:25 Metodyka edukacji polonistycznej w klasach I-III 31PPiW-JMS 229 A-16 DN
18:00 19:30 Konsultacje   D
Środa
09:45 11:20 Metodyka edukacji polonistycznej w klasach I-III 31PPiW-JMS 20 A-16 DP
11:30 13:00 Dyżur pracowniczy   D
Sobota
08:00 10:15 Praktyka śródroczna wychowawczo-dydaktyczna w przedszkolu 21PPiW-JMN; 22PPiW-JMN 20 A-16 2022-01-15; 2022-01-29
13:00 15:15 Seminarium magisterskie I 11PED-EPiW-ND/sem.2; 12PED-EPiW-ND/sem.2 231 A-16 2022-01-29
13:00 15:15 Metodyka edukacji językowej w przedszkolu 31PPiW-JMN 229 A-16 2021-12-18
15:30 20:15 Praktyka śródroczna wychowawczo-dydaktyczna w przedszkolu 21PPiW-JMN; 22PPiW-JMN 20 A-16 2021-12-18; 2022-01-29
18:00 20:15 Praktyka śródroczna wychowawczo-dydaktyczna w przedszkolu 21PPiW-JMN; 22PPiW-JMN 20 A-16 2022-01-15
Niedziela
08:00 10:15 Teoretyczne podstawy integracji w kształceniu 21PED-EPiW-ND 36 A-16 2022-01-09
08:00 10:15 Praktyka śródroczna wychowawczo-dydaktyczna w przedszkolu 21PPiW-JMN; 22PPiW-JMN 20 A-16 2021-12-05; 2022-01-16
10:30 12:45 Teoretyczne podstawy integracji w kształceniu 21PED-EPiW-ND 36 A-16 2022-01-09
13:00 15:15 Seminarium magisterskie I 11PED-EPiW-ND/sem.2; 12PED-EPiW-ND/sem.2 2022-01-09
15:30 20:15 Praktyka śródroczna wychowawczo-dydaktyczna w przedszkolu 21PPiW-JMN; 22PPiW-JMN 20 A-16 2021-12-05
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2021-12-05 Ni 08:00 10:15 Praktyka śródroczna wychowawczo-dydaktyczna w przedszkolu 21PPiW-JMN; 22PPiW-JMN 20 A-16
2021-12-05 Ni 15:30 20:15 Praktyka śródroczna wychowawczo-dydaktyczna w przedszkolu 21PPiW-JMN; 22PPiW-JMN 20 A-16
2021-12-06 Po 09:45 11:15 Metodyka nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III 31PPiW-JMS 20 A-16
2021-12-06 Po 11:30 13:00 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej 11PED-EPiW-SD 229 A-16
2021-12-07 Wt 13:10 14:45 Teoretyczne podstawy integracji w kształceniu 21PED-EPiW-SD 229 A-16
2021-12-07 Wt 18:00 19:30 Konsultacje  
2021-12-08 Śr 09:45 11:20 Metodyka edukacji polonistycznej w klasach I-III 31PPiW-JMS 20 A-16
2021-12-08 Śr 11:30 13:00 Dyżur pracowniczy  
2021-12-13 Po 08:00 09:25 Metodyka edukacji językowej w przedszkolu 31PPiW-JMS 20 A-16
2021-12-13 Po 09:45 11:15 Metodyka nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III 31PPiW-JMS 20 A-16
2021-12-13 Po 11:30 13:00 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej 11PED-EPiW-SD 229 A-16
2021-12-14 Wt 13:20 14:45 Teoretyczne podstawy integracji w kształceniu 21PED-EPiW-SD 229 A-16
2021-12-14 Wt 15:00 16:25 Metodyka edukacji polonistycznej w klasach I-III 31PPiW-JMS 229 A-16
2021-12-14 Wt 18:00 19:30 Konsultacje  
2021-12-15 Śr 11:30 13:00 Dyżur pracowniczy  
2021-12-18 So 13:00 15:15 Metodyka edukacji językowej w przedszkolu 31PPiW-JMN 229 A-16
2021-12-18 So 15:30 20:15 Praktyka śródroczna wychowawczo-dydaktyczna w przedszkolu 21PPiW-JMN; 22PPiW-JMN 20 A-16
2021-12-20 Po 09:45 11:15 Metodyka nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III 31PPiW-JMS 20 A-16
2021-12-20 Po 11:30 13:00 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej 11PED-EPiW-SD 229 A-16
2022-01-03 Po 08:00 09:25 Metodyka edukacji językowej w przedszkolu 31PPiW-JMS 20 A-16
2022-01-03 Po 09:45 11:15 Metodyka nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III 31PPiW-JMS 20 A-16
2022-01-03 Po 11:30 13:00 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej 11PED-EPiW-SD 229 A-16
2022-01-04 Wt 13:20 14:45 Teoretyczne podstawy integracji w kształceniu 21PED-EPiW-SD 229 A-16
2022-01-04 Wt 15:00 16:25 Metodyka edukacji polonistycznej w klasach I-III 31PPiW-JMS 229 A-16
2022-01-04 Wt 18:00 19:30 Konsultacje  
2022-01-05 Śr 11:30 13:00 Dyżur pracowniczy  
2022-01-09 Ni 08:00 10:15 Teoretyczne podstawy integracji w kształceniu 21PED-EPiW-ND 36 A-16
2022-01-09 Ni 10:30 12:45 Teoretyczne podstawy integracji w kształceniu 21PED-EPiW-ND 36 A-16
2022-01-09 Ni 13:00 15:15 Seminarium magisterskie I 11PED-EPiW-ND/sem.2; 12PED-EPiW-ND/sem.2
2022-01-10 Po 09:45 11:15 Metodyka nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III 31PPiW-JMS 20 A-16
2022-01-10 Po 11:30 13:00 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej 11PED-EPiW-SD 229 A-16
2022-01-11 Wt 13:10 14:45 Teoretyczne podstawy integracji w kształceniu 21PED-EPiW-SD 229 A-16
2022-01-11 Wt 18:00 19:30 Konsultacje  
2022-01-12 Śr 09:45 11:20 Metodyka edukacji polonistycznej w klasach I-III 31PPiW-JMS 20 A-16
2022-01-12 Śr 11:30 13:00 Dyżur pracowniczy  
2022-01-15 So 08:00 10:15 Praktyka śródroczna wychowawczo-dydaktyczna w przedszkolu 21PPiW-JMN; 22PPiW-JMN 20 A-16
2022-01-15 So 18:00 20:15 Praktyka śródroczna wychowawczo-dydaktyczna w przedszkolu 21PPiW-JMN; 22PPiW-JMN 20 A-16
2022-01-16 Ni 08:00 10:15 Praktyka śródroczna wychowawczo-dydaktyczna w przedszkolu 21PPiW-JMN; 22PPiW-JMN 20 A-16
2022-01-17 Po 08:00 09:25 Metodyka edukacji językowej w przedszkolu 31PPiW-JMS 20 A-16
2022-01-17 Po 09:45 11:15 Metodyka nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III 31PPiW-JMS 20 A-16
2022-01-17 Po 11:30 13:00 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej 11PED-EPiW-SD 229 A-16
2022-01-18 Wt 13:20 14:45 Teoretyczne podstawy integracji w kształceniu 21PED-EPiW-SD 229 A-16
2022-01-18 Wt 15:00 16:25 Metodyka edukacji polonistycznej w klasach I-III 31PPiW-JMS 229 A-16
2022-01-18 Wt 18:00 19:30 Konsultacje  
2022-01-19 Śr 11:30 13:00 Dyżur pracowniczy  
2022-01-24 Po 08:00 09:25 Metodyka edukacji językowej w przedszkolu 31PPiW-JMS 20 A-16
2022-01-24 Po 09:45 11:15 Metodyka nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III 31PPiW-JMS 20 A-16
2022-01-24 Po 11:30 13:00 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej 11PED-EPiW-SD 229 A-16
2022-01-25 Wt 13:10 14:45 Teoretyczne podstawy integracji w kształceniu 21PED-EPiW-SD 229 A-16
2022-01-25 Wt 18:00 19:30 Konsultacje  
2022-01-26 Śr 09:45 11:20 Metodyka edukacji polonistycznej w klasach I-III 31PPiW-JMS 20 A-16
2022-01-26 Śr 11:30 13:00 Dyżur pracowniczy  
2022-01-29 So 08:00 10:15 Praktyka śródroczna wychowawczo-dydaktyczna w przedszkolu 21PPiW-JMN; 22PPiW-JMN 20 A-16
2022-01-29 So 13:00 15:15 Seminarium magisterskie I 11PED-EPiW-ND/sem.2; 12PED-EPiW-ND/sem.2 231 A-16
2022-01-29 So 15:30 20:15 Praktyka śródroczna wychowawczo-dydaktyczna w przedszkolu 21PPiW-JMN; 22PPiW-JMN 20 A-16