Plan zajęć

mgr Grzegorz Arkit

Instytut Matematyki

Zakład Zastosowań Informatyki

Email: G.Arkit@wmie.uz.zgora.pl

Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć