Plan zajęć

prof. dr hab. Andrzej Nowak

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Zakład Ekonomii Matematycznej i Optymalizacji

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Wtorek
09:15 11:00 Seminarium doktoranckie S  218 A-29 D//
09:15 11:00 Seminarium naukowe S  218 A-29 D//
Środa
11:15 13:00 Rada Dyscypliny I    D//
13:15 15:00 Dyżur pracowniczy I    D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.