Plan zajęć

dr hab. Tomasz Mróz, prof. UZ

Wydział Humanistyczny

Instytut Filozofii

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
17:40 19:10 Seminarium doktoranckie S31HST-16 228 A-20 D//
19:15 20:45 Historia filozofii starożytnej W11CiDF-SP18 221 A-20 D//
Wtorek
13:15 14:45 Warsztat naukowy historyka filozofii K21HST-17 221 A-20 D//
Czwartek
17:00 18:00 Rezerwacja na wykłady filozoficzne PTF W  Aula H A-20 28-03-2019; 11-04-2019; 30-05-2019; 13-06-2019; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.