Plan zajęć

dr Paweł Walczak

Wydział Humanistyczny

Instytut Filozofii

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
13:15 14:45 Przedmiot humanistyczny W26IS-SD 4 A-12 D//
16:00 17:30 Kultura filozoficzna Ć11F-SD18 216 A-20 D//
17:40 19:10 Metody dialogiczne w pracy coacha Ć11CiDF-SP18 216 A-20 D//
19:15 20:45 Kultura filozoficzna Ć21FILOZ-SP17 216 A-20 D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.