Plan zajęć

dr hab. inż. Adam Kempski, prof. UZ

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Instytut Inżynierii Elektrycznej

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
13:15 14:45 Inżynieria materiałowa W11E-SP 109 A-2 D//
Wtorek
09:45 11:15 Technika oświetleniowa WE20S 107 AS-51 DN//
10:30 11:15 Technika oświetleniowa WE20S 107 AS-51 11-06-2019; //
11:30 13:00 Technika oświetleniowa ĆE20S 107 AS-51 D//
13:15 14:45 Materiałoznawstwo elektrotechniczne W+CE30S 107 AS-51 D//Zajęcia odbywają się przemiennie W / Ć
15:00 16:30 Ochrona przeciwporażeniowa WE10S 107 AS-51 D//
Środa
09:15 10:45 Technika wysokich napięć W21E-SP 128 A-2 D//
11:15 12:45 Teoria pola elektromagnetycznego W21E-SP 128 A-2 D//
13:00 15:00 Rada Wydziału WIEA I  6a A-2 D//
Piątek
09:15 11:00 Seminarium Instytutowe IIE I    D//
Sobota
12:45 14:15 Zakłócenia w układach elektroenergetycznych W11E-ND (luty 2019) 109 A-2 WIEA-NST-L //
17:10 18:40 Technika wysokich napięć W21E-NP 120 A-2 WIEA-NST-L //
18:50 20:20 Teoria pola elektromagnetycznego W21E-NP 120 A-2 WIEA-NST-L //
Niedziela
09:15 10:45 Inżynieria materiałowa W11E-NP 111 A-2 WIEA-NST-L //
12:45 14:05 Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa P31E--SPiE-NP 128 A-2 WIEA-NST-L N//
14:30 16:00 Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa W31E--SPiE-NP 128 A-2 WIEA-NST-L //
Nieregularne
    Konsultacje I    D//
    Seminarium specjalistyczne P21E-SPiE-ND(luty18)   WIEA-NST-L //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.