Plan zajęć

prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Czwartek
10:45 12:00 Seminarium Instytuowe ISSI I  412 A-2 D//
Piątek
13:00 14:30 Podstawy automatyki W21E-SP 128 A-2 D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.