Plan zajęć

prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

D.Ucinski@issi.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Środa
11:00 13:00 Rada Dyscypliny AEiE   119 A-37 D
12:45 14:15 Podstawy analizy danych 11E-B-SP 115 A-2 2022-12-07
14:30 16:00 Podstawy analizy danych 11E-B-SP 115 A-2 2022-11-30; 2022-12-07; 2022-12-14; 2023-01-04; 2023-01-11; 2023-01-18; 2023-01-25
16:15 17:45 Metody analizy danych 21AiR-SP; 22AiR-SP 115 A-2 2022-11-30; 2022-12-07; 2022-12-14; 2023-01-04; 2023-01-11; 2023-01-18; 2023-01-25
18:00 18:45 Zasady pisania projektów badawczych i recenzje artykułów 11SDNSiT-22 2023-01-25
18:00 19:30 Metody analizy danych 21AiR-SP; 22AiR-SP 115 A-2 2022-11-30
18:00 19:30 Zasady pisania projektów badawczych i recenzje artykułów 11SDNSiT-22 34 A-2 2022-12-14; 2023-01-04; 2023-01-18
Czwartek
10:45 12:00 Seminarium Instytuowe ISSI   412 A-2 D
12:45 14:15 Seminarium dyplomowe I 11INF-ZSI-SD(L)/B 412 A-2 2022-12-01; 2022-12-08; 2022-12-15; 2023-01-12; 2023-01-19; 2023-01-26
Piątek
09:15 10:45 Seminarium dyplomowe I 11INF-ZSI-SD(L)/B 106 A-2 2023-01-27
Niedziela
07:30 09:10 Metody analizy danych 21AiR-NP 110/111 A-2 NST_WIEA_Z P
09:15 10:45 Metody analizy danych 21AiR-NP 110/111 A-2 NST_WIEA_Z
11:00 12:30 Seminarium dyplomowe II 21INF-ZSI-ND 412 A-2 NST_WIEA_Z
14:30 16:00 Podstawy analizy danych 11E-B-NP 123 A-2 NST_WIEA_Z
Nieregularne
    Seminarium specjalistyczne 42AiR-PSAiR-SP/B D
    Seminarium specjalistyczne 41AiR-PSAiR-NP/B NST_WIEA_Z
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2022-11-30 Śr 11:00 13:00 Rada Dyscypliny AEiE   119 A-37
2022-11-30 Śr 14:30 16:00 Podstawy analizy danych 11E-B-SP 115 A-2
2022-11-30 Śr 16:15 17:45 Metody analizy danych 21AiR-SP; 22AiR-SP 115 A-2
2022-11-30 Śr 18:00 19:30 Metody analizy danych 21AiR-SP; 22AiR-SP 115 A-2
2022-12-01 Cz 10:45 12:00 Seminarium Instytuowe ISSI   412 A-2
2022-12-01 Cz 12:45 14:15 Seminarium dyplomowe I 11INF-ZSI-SD(L)/B 412 A-2
2022-12-04 Ni 07:30 09:10 Metody analizy danych 21AiR-NP 110/111 A-2
2022-12-04 Ni 09:15 10:45 Metody analizy danych 21AiR-NP 110/111 A-2
2022-12-04 Ni 11:00 12:30 Seminarium dyplomowe II 21INF-ZSI-ND 412 A-2
2022-12-04 Ni 14:30 16:00 Podstawy analizy danych 11E-B-NP 123 A-2
2022-12-07 Śr 11:00 13:00 Rada Dyscypliny AEiE   119 A-37
2022-12-07 Śr 12:45 14:15 Podstawy analizy danych 11E-B-SP 115 A-2
2022-12-07 Śr 14:30 16:00 Podstawy analizy danych 11E-B-SP 115 A-2
2022-12-07 Śr 16:15 17:45 Metody analizy danych 21AiR-SP; 22AiR-SP 115 A-2
2022-12-08 Cz 10:45 12:00 Seminarium Instytuowe ISSI   412 A-2
2022-12-08 Cz 12:45 14:15 Seminarium dyplomowe I 11INF-ZSI-SD(L)/B 412 A-2
2022-12-14 Śr 11:00 13:00 Rada Dyscypliny AEiE   119 A-37
2022-12-14 Śr 14:30 16:00 Podstawy analizy danych 11E-B-SP 115 A-2
2022-12-14 Śr 16:15 17:45 Metody analizy danych 21AiR-SP; 22AiR-SP 115 A-2
2022-12-14 Śr 18:00 19:30 Zasady pisania projektów badawczych i recenzje artykułów 11SDNSiT-22 34 A-2
2022-12-15 Cz 10:45 12:00 Seminarium Instytuowe ISSI   412 A-2
2022-12-15 Cz 12:45 14:15 Seminarium dyplomowe I 11INF-ZSI-SD(L)/B 412 A-2
2022-12-18 Ni 09:15 10:45 Metody analizy danych 21AiR-NP 110/111 A-2
2022-12-18 Ni 11:00 12:30 Seminarium dyplomowe II 21INF-ZSI-ND 412 A-2
2022-12-18 Ni 14:30 16:00 Podstawy analizy danych 11E-B-NP 123 A-2
2022-12-21 Śr 11:00 13:00 Rada Dyscypliny AEiE   119 A-37
2022-12-22 Cz 10:45 12:00 Seminarium Instytuowe ISSI   412 A-2
2023-01-04 Śr 11:00 13:00 Rada Dyscypliny AEiE   119 A-37
2023-01-04 Śr 14:30 16:00 Podstawy analizy danych 11E-B-SP 115 A-2
2023-01-04 Śr 16:15 17:45 Metody analizy danych 21AiR-SP; 22AiR-SP 115 A-2
2023-01-04 Śr 18:00 19:30 Zasady pisania projektów badawczych i recenzje artykułów 11SDNSiT-22 34 A-2
2023-01-11 Śr 11:00 13:00 Rada Dyscypliny AEiE   119 A-37
2023-01-11 Śr 14:30 16:00 Podstawy analizy danych 11E-B-SP 115 A-2
2023-01-11 Śr 16:15 17:45 Metody analizy danych 21AiR-SP; 22AiR-SP 115 A-2
2023-01-12 Cz 10:45 12:00 Seminarium Instytuowe ISSI   412 A-2
2023-01-12 Cz 12:45 14:15 Seminarium dyplomowe I 11INF-ZSI-SD(L)/B 412 A-2
2023-01-15 Ni 07:30 09:10 Metody analizy danych 21AiR-NP 110/111 A-2
2023-01-15 Ni 09:15 10:45 Metody analizy danych 21AiR-NP 110/111 A-2
2023-01-15 Ni 11:00 12:30 Seminarium dyplomowe II 21INF-ZSI-ND 412 A-2
2023-01-15 Ni 14:30 16:00 Podstawy analizy danych 11E-B-NP 123 A-2
2023-01-18 Śr 11:00 13:00 Rada Dyscypliny AEiE   119 A-37
2023-01-18 Śr 14:30 16:00 Podstawy analizy danych 11E-B-SP 115 A-2
2023-01-18 Śr 16:15 17:45 Metody analizy danych 21AiR-SP; 22AiR-SP 115 A-2
2023-01-18 Śr 18:00 19:30 Zasady pisania projektów badawczych i recenzje artykułów 11SDNSiT-22 34 A-2
2023-01-19 Cz 10:45 12:00 Seminarium Instytuowe ISSI   412 A-2
2023-01-19 Cz 12:45 14:15 Seminarium dyplomowe I 11INF-ZSI-SD(L)/B 412 A-2
2023-01-25 Śr 11:00 13:00 Rada Dyscypliny AEiE   119 A-37
2023-01-25 Śr 14:30 16:00 Podstawy analizy danych 11E-B-SP 115 A-2
2023-01-25 Śr 16:15 17:45 Metody analizy danych 21AiR-SP; 22AiR-SP 115 A-2
2023-01-25 Śr 18:00 18:45 Zasady pisania projektów badawczych i recenzje artykułów 11SDNSiT-22
2023-01-26 Cz 10:45 12:00 Seminarium Instytuowe ISSI   412 A-2
2023-01-26 Cz 12:45 14:15 Seminarium dyplomowe I 11INF-ZSI-SD(L)/B 412 A-2
2023-01-27 Pi 09:15 10:45 Seminarium dyplomowe I 11INF-ZSI-SD(L)/B 106 A-2
2023-01-29 Ni 09:15 10:45 Metody analizy danych 21AiR-NP 110/111 A-2
2023-01-29 Ni 11:00 12:30 Seminarium dyplomowe II 21INF-ZSI-ND 412 A-2
2023-01-29 Ni 14:30 16:00 Podstawy analizy danych 11E-B-NP 123 A-2
  Nr     Seminarium specjalistyczne 41AiR-PSAiR-NP/B
  Nr     Seminarium specjalistyczne 42AiR-PSAiR-SP/B