Plan zajęć

prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Wtorek
11:15 12:45 Podstawy analizy danych W11E-B-SP; 12E-B-SP 102 A-2 D//
15:15 16:40 Metody statystycznej analizy danych W21IB-SP 108 A-2 DN//
16:55 18:25 Metody statystyczne w technice W11AiREI-ST 6a A-2 D//
18:35 20:05 Seminarium doktoranckie III S21AiREI-ST 7 A-2 DN//
Środa
13:15 14:59 Rada Wydziału I  6a A-2 D//
Czwartek
10:45 11:45 Seminaria Instytutowe I  412 A-2 D//
12:00 12:45 Konsultacje I  425 A-2 D//
13:15 14:45 Metody analizy danych W21AiR-SP; 22AiR-SP 111 A-2 D//
Niedziela
14:30 16:00 Metody analizy danych W21AiR-NP 109 A-2 NST_WIEA_Z//
16:05 16:50 Metody analizy danych Ć21AiR-NP 109 A-2 NST_WIEA_Z//
17:00 17:45 Konsultacje I  425 A-2 NST_WIEA_Z//
Nieregularne
    Seminarium specjalistyczne P21AiR-KSA-ND   NST_WIEA_Z//
    Seminarium specjalistyczne P402AiR-KSSiD-SP; 42AiR-KSSiD-SP   D//
    Seminarium specjalistyczne P42AiR-KSSiD-NP   NST_WIEA_Z//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.