Plan zajęć

prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

D.Ucinski@issi.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Poniedziałek
09:00 10:00 Podstawy analizy danych 11E-B-SP 110/111 A-2 2022-02-21
09:00 10:00 Podstawy analizy danych 11E-B-SP 115 A-2 2022-01-31
Środa
11:00 13:00 Rady Dyscypliny AEiE   2022-01-26
14:30 16:00 Podstawy analizy danych 11E-B-SP 2022-01-26
16:15 17:45 Metody analizy danych 21AiR-SP; 22AiR-SP 2022-01-26
Czwartek
10:45 12:00 Seminarium Instytuowe ISSI   2022-01-27
16:45 17:30 Zasady pisania projektów badawczych i recenzje artykułów 21SDNSiT-20 34 A-2 2022-01-27
Sobota
09:00 10:00 Podstawy analizy danych 11E-B-NP 106 A-2 2022-01-29
Niedziela
09:00 10:00 Podstawy analizy danych 11E-B-NP 106 A-2 2022-02-20
10:00 11:00 Uczenie maszynowe 11INF-ND 106 A-2 2022-01-30
10:15 11:15 Uczenie maszynowe 11INF-ND 106 A-2 2022-02-20
Nieregularne
    Seminarium specjalistyczne I 41E-B-SP D
    Seminarium specjalistyczne 41AiR-KSSiD-NP NST_WIEA_Z
    Seminarium specjalistyczne 41AiR-KSSiD-NP NST_WIEA_Z
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2022-01-26 Śr 11:00 13:00 Rady Dyscypliny AEiE  
2022-01-26 Śr 14:30 16:00 Podstawy analizy danych 11E-B-SP
2022-01-26 Śr 16:15 17:45 Metody analizy danych 21AiR-SP; 22AiR-SP
2022-01-27 Cz 10:45 12:00 Seminarium Instytuowe ISSI  
2022-01-27 Cz 16:45 17:30 Zasady pisania projektów badawczych i recenzje artykułów 21SDNSiT-20 34 A-2
2022-01-29 So 09:00 10:00 Podstawy analizy danych 11E-B-NP 106 A-2
2022-01-30 Ni 10:00 11:00 Uczenie maszynowe 11INF-ND 106 A-2
2022-01-31 Po 09:00 10:00 Podstawy analizy danych 11E-B-SP 115 A-2
2022-02-20 Ni 09:00 10:00 Podstawy analizy danych 11E-B-NP 106 A-2
2022-02-20 Ni 10:15 11:15 Uczenie maszynowe 11INF-ND 106 A-2
2022-02-21 Po 09:00 10:00 Podstawy analizy danych 11E-B-SP 110/111 A-2
  Nr     Seminarium specjalistyczne 41AiR-KSSiD-NP
  Nr     Seminarium specjalistyczne 41AiR-KSSiD-NP
  Nr     Seminarium specjalistyczne I 41E-B-SP