Plan zajęć

prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

Email: D.Ucinski@issi.uz.zgora.pl

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy
Nieregularne
    Seminarium specjalistyczne P22INF-ISI-ND(02'19)   NST_WIEA_L

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.