Plan zajęć

prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

a.obuchowicz@issi.uz.zgora.pl


Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć