Plan zajęć

prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
09:15 10:45 Teoretyczne podstawy informatyki W22INF-SP; 23INF-SP; 24INF-SP; 25INF-SP 115 A-2 D//
11:15 12:45 Algorytmy i struktury danych W11INF-SP; 12INF-SP; 13INF-SP 115 A-2 D//
13:15 14:45 Teoretyczne podstawy informatyki Ć22INF-SP 111 A-2 D//
Wtorek
11:15 12:45 Teoretyczne podstawy informatyki Ć24INF-SP 111 A-2 18-12-2018; 15-01-2019; 22-01-2019; //
11:15 12:45 Teoretyczne podstawy informatyki Ć24INF-SP 120 A-2 08-01-2019; //
Środa
13:15 14:59 Rada Wydziału I  6a A-2 D//
Czwartek
10:45 11:45 Seminaria Instytutowe I  412 A-2 D//
12:15 13:00 Konsultacje I  424 A-2 D//
13:15 14:45 Algorytmy i struktury danych W14INF-SP; 15INF-SP 115 A-2 D//
Piątek
09:15 10:50 Metody numeryczne W21IB-SP 109 A-2 DP//
11:15 12:45 Teoretyczne podstawy informatyki Ć25INF-SP 111 A-2 D//
13:15 14:45 Teoretyczne podstawy informatyki Ć23INF-SP 111 A-2 D//
Sobota
07:45 09:15 Metody optymalizacji W11AiR-KSA-ND 119 A-2 NST_WIEA_Z//
09:15 10:45 Seminarium dyplomowe II P42INF-SSI-NP/B 120 A-2 NST_WIEA_Z//
13:45 14:30 Konsultacje I  424 A-2 NST_WIEA_Z//
14:30 16:00 Teoretyczne podstawy informatyki Ć22INF-NP 128 A-2 NST_WIEA_Z//
16:15 17:45 Algorytmy i struktury danych W11INF-NP; 12INF-NP 115 A-2 NST_WIEA_Z//
18:00 19:30 Teoretyczne podstawy informatyki W21INF-NP; 22INF-NP 115 A-2 NST_WIEA_Z//
19:35 21:05 Teoretyczne podstawy informatyki Ć21INF-NP 115 A-2 NST_WIEA_Z//
Niedziela
11:00 12:30 Seminarium dyplomowe II P23INF-ZSI-ND/B 412 A-2 NST_WIEA_Z//
Nieregularne
    Seminarium specjalistyczne P21INF-ISI-ND   NST_WIEA_Z//
    Seminarium specjalistyczne P23INF-ZSI-ND/A   NST_WIEA_Z//
    Seminarium specjalistyczne P23INF-ZSI-ND/B   NST_WIEA_Z//
    Seminarium specjalistyczne P403INF-SSI-SP/B; 43INF-SSI-SP/B   D//
    Seminarium specjalistyczne P41INF-SSI-NP/A   NST_WIEA_Z//
    Seminarium specjalistyczne P42INF-SSI-NP/B   NST_WIEA_Z//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.