Plan zajęć

prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

Email: A.Obuchowicz@issi.uz.zgora.pl

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy
Nieregularne
    Seminarium specjalistyczne P21INF-ZSI-ND(02'19)   NST_WIEA_L
    Seminarium specjalistyczne P22INF-ISI-ND(02'19)   NST_WIEA_L
    Seminarium specjalistyczne P22INF-ISI-SD   D

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.