Plan zajęć

prof. dr hab. inż. Krzysztof Patan

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

k.patan@issi.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Czwartek
10:45 12:00 Seminarium Instytuowe ISSI   412 A-2 D
10:45 12:00 Rada Dyscypliny ITiT   412 A-2 D
12:45 14:15 Sygnały i systemy dynamiczne 21AiR-SP; 22AiR-SP 102 A-2 D
14:30 15:55 Oprogramowanie użytkowe w systemie Linux 21AiR-SP; 22AiR-SP 102 A-2 DN
Piątek
09:15 10:45 Systemy operacyjne 21INF-SP; 22INF-SP; 23INF-SP; 24INF-SP 115 A-2 D
11:00 12:30 Sygnały i systemy dynamiczne 21AiR-SP/A 406 A-2 D
12:45 14:15 Sygnały i systemy dynamiczne 21AiR-SP/B 406 A-2 D
14:30 16:00 Sygnały i systemy dynamiczne 22AiR-SP 406 A-2 D
Nieregularne
    Seminarium specjalistyczne II 43INF-SSI-SP/C D
    Seminarium specjalistyczne 41AiR-AP-SP D
    Seminarium specjalistyczne 42AiR-PSAiR-SP/B D
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2022-10-06 Cz 10:45 12:00 Rada Dyscypliny ITiT   412 A-2
2022-10-06 Cz 10:45 12:00 Seminarium Instytuowe ISSI   412 A-2
2022-10-06 Cz 12:45 14:15 Sygnały i systemy dynamiczne 21AiR-SP; 22AiR-SP 102 A-2
2022-10-06 Cz 14:30 15:55 Oprogramowanie użytkowe w systemie Linux 21AiR-SP; 22AiR-SP 102 A-2
2022-10-07 Pi 09:15 10:45 Systemy operacyjne 21INF-SP; 22INF-SP; 23INF-SP; 24INF-SP 115 A-2
2022-10-07 Pi 11:00 12:30 Sygnały i systemy dynamiczne 21AiR-SP/A 406 A-2
2022-10-07 Pi 12:45 14:15 Sygnały i systemy dynamiczne 21AiR-SP/B 406 A-2
2022-10-07 Pi 14:30 16:00 Sygnały i systemy dynamiczne 22AiR-SP 406 A-2
2022-10-13 Cz 10:45 12:00 Rada Dyscypliny ITiT   412 A-2
2022-10-13 Cz 10:45 12:00 Seminarium Instytuowe ISSI   412 A-2
2022-10-13 Cz 12:45 14:15 Sygnały i systemy dynamiczne 21AiR-SP; 22AiR-SP 102 A-2
2022-10-14 Pi 09:15 10:45 Systemy operacyjne 21INF-SP; 22INF-SP; 23INF-SP; 24INF-SP 115 A-2
2022-10-14 Pi 11:00 12:30 Sygnały i systemy dynamiczne 21AiR-SP/A 406 A-2
2022-10-14 Pi 12:45 14:15 Sygnały i systemy dynamiczne 21AiR-SP/B 406 A-2
2022-10-14 Pi 14:30 16:00 Sygnały i systemy dynamiczne 22AiR-SP 406 A-2
2022-10-20 Cz 10:45 12:00 Rada Dyscypliny ITiT   412 A-2
2022-10-20 Cz 10:45 12:00 Seminarium Instytuowe ISSI   412 A-2
2022-10-20 Cz 12:45 14:15 Sygnały i systemy dynamiczne 21AiR-SP; 22AiR-SP 102 A-2
2022-10-20 Cz 14:30 15:55 Oprogramowanie użytkowe w systemie Linux 21AiR-SP; 22AiR-SP 102 A-2
2022-10-21 Pi 09:15 10:45 Systemy operacyjne 21INF-SP; 22INF-SP; 23INF-SP; 24INF-SP 115 A-2
2022-10-21 Pi 11:00 12:30 Sygnały i systemy dynamiczne 21AiR-SP/A 406 A-2
2022-10-21 Pi 12:45 14:15 Sygnały i systemy dynamiczne 21AiR-SP/B 406 A-2
2022-10-21 Pi 14:30 16:00 Sygnały i systemy dynamiczne 22AiR-SP 406 A-2
2022-10-27 Cz 10:45 12:00 Rada Dyscypliny ITiT   412 A-2
2022-10-27 Cz 10:45 12:00 Seminarium Instytuowe ISSI   412 A-2
2022-10-27 Cz 12:45 14:15 Sygnały i systemy dynamiczne 21AiR-SP; 22AiR-SP 102 A-2
2022-10-28 Pi 09:15 10:45 Systemy operacyjne 21INF-SP; 22INF-SP; 23INF-SP; 24INF-SP 115 A-2
2022-10-28 Pi 11:00 12:30 Sygnały i systemy dynamiczne 21AiR-SP/A 406 A-2
2022-10-28 Pi 12:45 14:15 Sygnały i systemy dynamiczne 21AiR-SP/B 406 A-2
2022-10-28 Pi 14:30 16:00 Sygnały i systemy dynamiczne 22AiR-SP 406 A-2
2022-11-03 Cz 10:45 12:00 Rada Dyscypliny ITiT   412 A-2
2022-11-03 Cz 10:45 12:00 Seminarium Instytuowe ISSI   412 A-2
2022-11-03 Cz 12:45 14:15 Sygnały i systemy dynamiczne 21AiR-SP; 22AiR-SP 102 A-2
2022-11-03 Cz 14:30 15:55 Oprogramowanie użytkowe w systemie Linux 21AiR-SP; 22AiR-SP 102 A-2
2022-11-04 Pi 09:15 10:45 Systemy operacyjne 21INF-SP; 22INF-SP; 23INF-SP; 24INF-SP 115 A-2
2022-11-04 Pi 11:00 12:30 Sygnały i systemy dynamiczne 21AiR-SP/A 406 A-2
2022-11-04 Pi 12:45 14:15 Sygnały i systemy dynamiczne 21AiR-SP/B 406 A-2
2022-11-04 Pi 14:30 16:00 Sygnały i systemy dynamiczne 22AiR-SP 406 A-2
2022-11-10 Cz 10:45 12:00 Rada Dyscypliny ITiT   412 A-2
2022-11-10 Cz 10:45 12:00 Seminarium Instytuowe ISSI   412 A-2
2022-11-10 Cz 12:45 14:15 Sygnały i systemy dynamiczne 21AiR-SP; 22AiR-SP 102 A-2
2022-11-17 Cz 10:45 12:00 Rada Dyscypliny ITiT   412 A-2
2022-11-17 Cz 10:45 12:00 Seminarium Instytuowe ISSI   412 A-2
2022-11-17 Cz 12:45 14:15 Sygnały i systemy dynamiczne 21AiR-SP; 22AiR-SP 102 A-2
2022-11-17 Cz 14:30 15:55 Oprogramowanie użytkowe w systemie Linux 21AiR-SP; 22AiR-SP 102 A-2
2022-11-18 Pi 09:15 10:45 Systemy operacyjne 21INF-SP; 22INF-SP; 23INF-SP; 24INF-SP 115 A-2
2022-11-18 Pi 11:00 12:30 Sygnały i systemy dynamiczne 21AiR-SP/A 406 A-2
2022-11-18 Pi 12:45 14:15 Sygnały i systemy dynamiczne 21AiR-SP/B 406 A-2
2022-11-18 Pi 14:30 16:00 Sygnały i systemy dynamiczne 22AiR-SP 406 A-2
2022-11-24 Cz 10:45 12:00 Rada Dyscypliny ITiT   412 A-2
2022-11-24 Cz 10:45 12:00 Seminarium Instytuowe ISSI   412 A-2
2022-11-24 Cz 12:45 14:15 Sygnały i systemy dynamiczne 21AiR-SP; 22AiR-SP 102 A-2
2022-11-25 Pi 09:15 10:45 Systemy operacyjne 21INF-SP; 22INF-SP; 23INF-SP; 24INF-SP 115 A-2
2022-11-25 Pi 11:00 12:30 Sygnały i systemy dynamiczne 21AiR-SP/A 406 A-2
2022-11-25 Pi 12:45 14:15 Sygnały i systemy dynamiczne 21AiR-SP/B 406 A-2
2022-11-25 Pi 14:30 16:00 Sygnały i systemy dynamiczne 22AiR-SP 406 A-2
2022-12-01 Cz 10:45 12:00 Rada Dyscypliny ITiT   412 A-2
2022-12-01 Cz 10:45 12:00 Seminarium Instytuowe ISSI   412 A-2
2022-12-01 Cz 12:45 14:15 Sygnały i systemy dynamiczne 21AiR-SP; 22AiR-SP 102 A-2
2022-12-01 Cz 14:30 15:55 Oprogramowanie użytkowe w systemie Linux 21AiR-SP; 22AiR-SP 102 A-2
2022-12-02 Pi 09:15 10:45 Systemy operacyjne 21INF-SP; 22INF-SP; 23INF-SP; 24INF-SP 115 A-2
2022-12-02 Pi 11:00 12:30 Sygnały i systemy dynamiczne 21AiR-SP/A 406 A-2
2022-12-02 Pi 12:45 14:15 Sygnały i systemy dynamiczne 21AiR-SP/B 406 A-2
2022-12-02 Pi 14:30 16:00 Sygnały i systemy dynamiczne 22AiR-SP 406 A-2
2022-12-08 Cz 10:45 12:00 Rada Dyscypliny ITiT   412 A-2
2022-12-08 Cz 10:45 12:00 Seminarium Instytuowe ISSI   412 A-2
2022-12-08 Cz 12:45 14:15 Sygnały i systemy dynamiczne 21AiR-SP; 22AiR-SP 102 A-2
2022-12-09 Pi 09:15 10:45 Systemy operacyjne 21INF-SP; 22INF-SP; 23INF-SP; 24INF-SP 115 A-2
2022-12-09 Pi 11:00 12:30 Sygnały i systemy dynamiczne 21AiR-SP/A 406 A-2
2022-12-09 Pi 12:45 14:15 Sygnały i systemy dynamiczne 21AiR-SP/B 406 A-2
2022-12-09 Pi 14:30 16:00 Sygnały i systemy dynamiczne 22AiR-SP 406 A-2
2022-12-15 Cz 10:45 12:00 Rada Dyscypliny ITiT   412 A-2
2022-12-15 Cz 10:45 12:00 Seminarium Instytuowe ISSI   412 A-2
2022-12-15 Cz 12:45 14:15 Sygnały i systemy dynamiczne 21AiR-SP; 22AiR-SP 102 A-2
2022-12-15 Cz 14:30 15:55 Oprogramowanie użytkowe w systemie Linux 21AiR-SP; 22AiR-SP 102 A-2
2022-12-16 Pi 09:15 10:45 Systemy operacyjne 21INF-SP; 22INF-SP; 23INF-SP; 24INF-SP 115 A-2
2022-12-16 Pi 11:00 12:30 Sygnały i systemy dynamiczne 21AiR-SP/A 406 A-2
2022-12-16 Pi 12:45 14:15 Sygnały i systemy dynamiczne 21AiR-SP/B 406 A-2
2022-12-16 Pi 14:30 16:00 Sygnały i systemy dynamiczne 22AiR-SP 406 A-2
2022-12-22 Cz 10:45 12:00 Rada Dyscypliny ITiT   412 A-2
2022-12-22 Cz 10:45 12:00 Seminarium Instytuowe ISSI   412 A-2
2022-12-22 Cz 12:45 14:15 Sygnały i systemy dynamiczne 21AiR-SP; 22AiR-SP 102 A-2
2023-01-05 Cz 09:15 10:45 Systemy operacyjne 21INF-SP; 22INF-SP; 23INF-SP; 24INF-SP 115 A-2
2023-01-05 Cz 11:00 12:30 Sygnały i systemy dynamiczne 21AiR-SP/A 406 A-2
2023-01-05 Cz 12:45 14:15 Sygnały i systemy dynamiczne 21AiR-SP/B 406 A-2
2023-01-05 Cz 14:30 16:00 Sygnały i systemy dynamiczne 22AiR-SP 406 A-2
2023-01-12 Cz 10:45 12:00 Rada Dyscypliny ITiT   412 A-2
2023-01-12 Cz 10:45 12:00 Seminarium Instytuowe ISSI   412 A-2
2023-01-12 Cz 12:45 14:15 Sygnały i systemy dynamiczne 21AiR-SP; 22AiR-SP 102 A-2
2023-01-12 Cz 14:30 15:55 Oprogramowanie użytkowe w systemie Linux 21AiR-SP; 22AiR-SP 102 A-2
2023-01-13 Pi 09:15 10:45 Systemy operacyjne 21INF-SP; 22INF-SP; 23INF-SP; 24INF-SP 115 A-2
2023-01-13 Pi 11:00 12:30 Sygnały i systemy dynamiczne 21AiR-SP/A 406 A-2
2023-01-13 Pi 12:45 14:15 Sygnały i systemy dynamiczne 21AiR-SP/B 406 A-2
2023-01-13 Pi 14:30 16:00 Sygnały i systemy dynamiczne 22AiR-SP 406 A-2
2023-01-19 Cz 10:45 12:00 Rada Dyscypliny ITiT   412 A-2
2023-01-19 Cz 10:45 12:00 Seminarium Instytuowe ISSI   412 A-2
2023-01-19 Cz 12:45 14:15 Sygnały i systemy dynamiczne 21AiR-SP; 22AiR-SP 102 A-2
2023-01-20 Pi 09:15 10:45 Systemy operacyjne 21INF-SP; 22INF-SP; 23INF-SP; 24INF-SP 115 A-2
2023-01-20 Pi 11:00 12:30 Sygnały i systemy dynamiczne 21AiR-SP/A 406 A-2
2023-01-20 Pi 12:45 14:15 Sygnały i systemy dynamiczne 21AiR-SP/B 406 A-2
2023-01-20 Pi 14:30 16:00 Sygnały i systemy dynamiczne 22AiR-SP 406 A-2
2023-01-26 Cz 10:45 12:00 Rada Dyscypliny ITiT   412 A-2
2023-01-26 Cz 10:45 12:00 Seminarium Instytuowe ISSI   412 A-2
2023-01-26 Cz 12:45 14:15 Sygnały i systemy dynamiczne 21AiR-SP; 22AiR-SP 102 A-2
2023-01-26 Cz 14:30 15:55 Oprogramowanie użytkowe w systemie Linux 21AiR-SP; 22AiR-SP 102 A-2
2023-01-27 Pi 09:15 10:45 Systemy operacyjne 21INF-SP; 22INF-SP; 23INF-SP; 24INF-SP 115 A-2
2023-01-27 Pi 11:00 12:30 Sygnały i systemy dynamiczne 21AiR-SP/A 406 A-2
2023-01-27 Pi 12:45 14:15 Sygnały i systemy dynamiczne 21AiR-SP/B 406 A-2
2023-01-27 Pi 14:30 16:00 Sygnały i systemy dynamiczne 22AiR-SP 406 A-2
2023-01-31 Wt 09:15 10:45 Systemy operacyjne 21INF-SP; 22INF-SP; 23INF-SP; 24INF-SP 115 A-2
2023-01-31 Wt 11:00 12:30 Sygnały i systemy dynamiczne 21AiR-SP/A 406 A-2
2023-01-31 Wt 12:45 14:15 Sygnały i systemy dynamiczne 21AiR-SP/B 406 A-2
2023-01-31 Wt 14:30 16:00 Sygnały i systemy dynamiczne 22AiR-SP 406 A-2
  Nr     Seminarium specjalistyczne 41AiR-AP-SP
  Nr     Seminarium specjalistyczne 42AiR-PSAiR-SP/B
  Nr     Seminarium specjalistyczne II 43INF-SSI-SP/C