Plan zajęć

dr hab. inż. Maciej Patan, prof. UZ

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

M.Patan@issi.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Poniedziałek
09:00 11:00 Lokalizacja i nawigacja robotów 11AiR-KSA-SD(L-2021) 304 A-2 2022-01-31; 2022-02-14
Środa
11:00 13:00 Rady Dyscypliny AEiE   2022-01-26
Czwartek
10:45 12:00 Seminarium Instytuowe ISSI   2022-01-27
12:45 14:15 Seminarium dyplomowe II 41AiR-AP-SP/A 108 A-2 2022-01-27
14:30 15:55 Sterowanie robotów 32AiR-PSAiR-SP/A 304 A-2 2022-01-27
Sobota
10:00 12:00 Badania operacyjne 11INF-ND 120 A-2 2022-01-29; 2022-02-19
Nieregularne
    Seminarium specjalistyczne I 11AiR-KSA-SD(L-2021) D
    Seminarium specjalistyczne 42AiR-KSSiD-SP/A D
    Seminarium specjalistyczne 42AiR-KSSiD-SP/B D
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2022-01-26 Śr 11:00 13:00 Rady Dyscypliny AEiE  
2022-01-27 Cz 10:45 12:00 Seminarium Instytuowe ISSI  
2022-01-27 Cz 12:45 14:15 Seminarium dyplomowe II 41AiR-AP-SP/A 108 A-2
2022-01-27 Cz 14:30 15:55 Sterowanie robotów 32AiR-PSAiR-SP/A 304 A-2
2022-01-29 So 10:00 12:00 Badania operacyjne 11INF-ND 120 A-2
2022-01-31 Po 09:00 11:00 Lokalizacja i nawigacja robotów 11AiR-KSA-SD(L-2021) 304 A-2
2022-02-14 Po 09:00 11:00 Lokalizacja i nawigacja robotów 11AiR-KSA-SD(L-2021) 304 A-2
2022-02-19 So 10:00 12:00 Badania operacyjne 11INF-ND 120 A-2
  Nr     Seminarium specjalistyczne 42AiR-KSSiD-SP/A
  Nr     Seminarium specjalistyczne 42AiR-KSSiD-SP/B
  Nr     Seminarium specjalistyczne I 11AiR-KSA-SD(L-2021)