Plan zajęć

prof. dr hab. inż. Marcin Witczak

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

M.Witczak@issi.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Poniedziałek
11:00 12:30 Inteligentne metody sterowania 11AiR-KSA-SD(L-2021) 406 A-2 2022-02-07
Wtorek
11:00 12:30 Inteligentne metody sterowania 11AiR-KSA-SD(L-2021) 406 A-2 2022-02-15
Środa
11:00 13:00 Rady Dyscypliny AEiE   2022-01-26
Czwartek
10:45 12:00 Seminarium Instytuowe ISSI   2022-01-27
Nieregularne
    Seminarium specjalistyczne I 11AiR-KSA-SD(L-2021) D
    Seminarium specjalistyczne 42AiR-KSSiD-SP/A D
    Seminarium specjalistyczne 42AiR-KSSiD-SP/B D
    Seminarium specjalistyczne 42INF-SSI-NP/B NST_WIEA_Z
    Seminarium specjalistyczne 42INF-SSI-NP/A NST_WIEA_Z
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2022-01-26 Śr 11:00 13:00 Rady Dyscypliny AEiE  
2022-01-27 Cz 10:45 12:00 Seminarium Instytuowe ISSI  
2022-02-07 Po 11:00 12:30 Inteligentne metody sterowania 11AiR-KSA-SD(L-2021) 406 A-2
2022-02-15 Wt 11:00 12:30 Inteligentne metody sterowania 11AiR-KSA-SD(L-2021) 406 A-2
  Nr     Seminarium specjalistyczne 42AiR-KSSiD-SP/A
  Nr     Seminarium specjalistyczne 42AiR-KSSiD-SP/B
  Nr     Seminarium specjalistyczne 42INF-SSI-NP/A
  Nr     Seminarium specjalistyczne 42INF-SSI-NP/B
  Nr     Seminarium specjalistyczne I 11AiR-KSA-SD(L-2021)