Plan zajęć

prof. dr hab. inż. Marcin Witczak

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Wtorek
09:15 10:45 Praca przejściowa P11AiR-SD (luty 2018) 406 A-2 D//
11:15 12:45 Inteligentne metody sterowania W11AiR-SD (luty 2018) 406 A-2 D//
Środa
13:15 14:59 Rada Wydziału I  6a A-2 D//
Czwartek
09:00 09:45 Konsultacje I  420 A-2 D//
10:45 11:45 Seminaria Instytutowe I  412 A-2 D//
13:15 14:45 Seminarium dyplomowe II P402AiR-KSSiD-SP; 42AiR-KSSiD-SP 412 A-2 D//
Sobota
09:15 10:45 Seminarium dyplomowe II P42INF-SSI-NP/B 120 A-2 NST_WIEA_Z//
11:00 12:30 Metody optymalizacji L11AiR-KSA-ND 409 A-2 NST_WIEA_Z//
12:35 13:20 Konsultacje I  420 A-2 NST_WIEA_Z//
Nieregularne
    Seminarium specjalistyczne P21AiR-KSA-ND   NST_WIEA_Z//
    Seminarium specjalistyczne P402AiR-KSSiD-SP; 42AiR-KSSiD-SP   D//
    Seminarium specjalistyczne P41AiR-AP-NP   NST_WIEA_Z//
    Seminarium specjalistyczne P42AiR-KSSiD-NP   NST_WIEA_Z//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.