Plan zajęć

dr inż. Tomasz Gratkowski

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
09:15 11:00 Seminarium Instytutowe IMEI I  6a A-2 D//
11:15 12:45 Projektowanie i programowanie obiektowe W11E-B-SP 109 A-2 D//
13:15 14:45 Programowanie współbieżne i rozproszone W22INF-SP; 23INF-SP; 24INF-SP; 25INF-SP 115 A-2 D//
15:00 15:45 Konsultacje I  208 A-2 D//
Wtorek
09:15 10:45 Inżynieria oprogramowania P22INF-SP/A 207 A-2 D//
11:15 12:45 Projektowanie i programowanie obiektowe L11E-B-SP/B 207 A-2 D//
13:15 14:45 Inżynieria oprogramowania P22INF-SP/B 207 A-2 D//
Sobota
09:15 10:45 Programowanie współbieżne i rozproszone W21INF-NP 111 A-2 WIEA-NST-L //
10:50 11:35 Konsultacje I  208 A-2 WIEA-NST-L //
Nieregularne
    Seminarium specjalistyczne P22INF-IK-SD   D//
    Seminarium specjalistyczne II P41E-B-SP   D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.