Plan zajęć

dr hab. inż. Artur Gramacki

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Wtorek
08:15 09:00 Systemy informacji przestrzennej W31E-B-SP 108 A-2 D//
09:15 10:45 Systemy informacji przestrzennej P31E-B-SP/A 211 A-2 D//
11:15 12:45 Systemy informacji przestrzennej P31E-B-SP/B 211 A-2 D//
Środa
08:25 09:10 Systemy informacji przestrzennej W23INF-ISI-SD 106 A-2 D//
09:30 11:00 Systemy informacji przestrzennej L23INF-ISI-SD 409 A-2 D//
11:15 12:45 Bazy danych W11E-B-SP 106 A-2 D//
12:50 13:35 Konsultacje I  310 A-2 D//
13:00 15:00 Rada Wydziału WIEA I  6a A-2 D//
Czwartek
10:45 12:00 Seminarium Instytutowe ISSI I  412 A-2 D//
Piątek
09:15 10:40 Bazy danych W22INF-SP; 23INF-SP; 24INF-SP; 25INF-SP 102 A-2 DI//
11:15 12:45 Bazy danych L25INF-SP/B 409 A-2 D//
13:15 14:45 Bazy danych L25INF-SP/A 409 A-2 D//
Sobota
11:55 12:40 Konsultacje I  310 A-2 WIEA-NST-L //
12:45 14:15 Systemy informacji przestrzennej P31E-B-NP 307 A-2 WIEA-NST-L //
14:20 16:00 Systemy informacji przestrzennej W31E-B-NP 307 A-2 WIEA-NST-L P//
Nieregularne
    Seminarium specjalistyczne P21INF-ND (luty2018)   WIEA-NST-L //
    Seminarium specjalistyczne P23INF-ISI-SD   D//
    Seminarium specjalistyczne II P41E-B-NP   WIEA-NST-L //
    Seminarium specjalistyczne II P41E-B-SP   D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.