Plan zajęć

dr inż. Andrzej Popławski

Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki

Email: A.Poplawski@imei.uz.zgora.pl

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy
Poniedziałek
13:15 14:45 Projektowanie i programowanie obiektowe L11E-B-SP/B 219 A-2 D
Materiały dydaktyczne
15:00 16:30 Programowanie współbieżne i rozproszone L24INF-SP/A 219 A-2 D
Materiały dydaktyczne
Wtorek
07:30 09:00 Programowanie współbieżne i rozproszone L22INF-SP/B 502 A-2 D
Materiały dydaktyczne
09:15 10:45 Programowanie współbieżne i rozproszone L23INF-SP/A 502 A-2 D
Materiały dydaktyczne
12:10 12:55 Konsultacje I  206 A-2 D
13:00 14:30 Programowanie współbieżne i rozproszone L23INF-SP/B 502 A-2 D
Materiały dydaktyczne
14:50 16:20 Programowanie współbieżne i rozproszone L22INF-SP/A 502 A-2 D
Materiały dydaktyczne
Środa
07:30 09:00 Programowanie współbieżne i rozproszone L24INF-SP/B 219 A-2 D
Materiały dydaktyczne
09:15 10:45 Programowanie współbieżne i rozproszone L25INF-SP/A 219 A-2 D
Materiały dydaktyczne
11:15 12:45 Programowanie współbieżne i rozproszone L25INF-SP/B 219 A-2 D
Materiały dydaktyczne
Czwartek
09:15 10:45 Projektowanie i programowanie obiektowe L11E-B-SP/B 502 A-2 28-05-2020;
Materiały dydaktyczne
11:15 12:45 Programowanie współbieżne i rozproszone L22INF-SP/A 502 A-2 28-05-2020;
Materiały dydaktyczne
13:15 14:45 Programowanie współbieżne i rozproszone L25INF-SP/A 502 A-2 28-05-2020;
Materiały dydaktyczne
15:00 16:30 Programowanie współbieżne i rozproszone L24INF-SP/A 502 A-2 04-06-2020;
Materiały dydaktyczne
Piątek
07:30 09:00 Programowanie współbieżne i rozproszone L23INF-SP/A 502 A-2 29-05-2020;
Materiały dydaktyczne
13:15 14:45 Programowanie współbieżne i rozproszone L22INF-SP/B   29-05-2020;
Materiały dydaktyczne
13:15 14:45 Programowanie współbieżne i rozproszone L24INF-SP/B   05-06-2020;
Materiały dydaktyczne
14:50 16:20 Programowanie współbieżne i rozproszone L23INF-SP/B 502 A-2 29-05-2020;
Materiały dydaktyczne
14:50 16:20 Programowanie współbieżne i rozproszone L25INF-SP/B 502 A-2 05-06-2020;
Materiały dydaktyczne
Niedziela
08:55 09:10 Konsultacje I  206 A-2 NST_WIEA_L II
09:15 10:45 Programowanie współbieżne i rozproszone L21INF-NP/B 219 A-2 NST_WIEA_L
Materiały dydaktyczne
11:00 12:30 Programowanie współbieżne i rozproszone L21INF-NP/A 219 A-2 NST_WIEA_L
Materiały dydaktyczne
12:30 13:00 Konsultacje I  206 A-2 NST_WIEA_L II
Nieregularne
    Seminarium specjalistyczne P21INF-IK-SD   D

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.