Plan zajęć

dr inż. Krzysztof Kula

Instytut Budownictwa

Zakład Mechaniki Budowli

Email: K.Kula@ib.uz.zgora.pl

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy
Nieregularne
    Laboratorium specjalistyczne L21BUD-KBI-SD/A   D

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.