Plan zajęć

dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Zakład Zarządzania Administracją Publiczną

Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć