Plan zajęć

dr inż. Agnieszka Ważna

Instytut Nauk Biologicznych

Katedra Zoologii

Email: a.wazna@wnb.uz.zgora.pl

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy
Wtorek
10:45 12:15 Ekologia zwierząt Ć11B-BS-SD 216 A-8 D
12:25 14:00 Ekologia zwierząt W11B-BS-SD 216 A-8 D
Środa
09:45 11:15 Bioróżnorodność zwierząt L11BiZŚ-SP 216 A-8 D
14:55 16:30 Bioróżnorodność zwierząt W11BiZŚ-SP 216 A-8 D
Czwartek
10:40 12:15 Zoologia kręgowców W11B-SP 216 A-8 DP
12:25 14:00 Zoologia kręgowców L11B-SP 216 A-8 DP
17:00 18:30 Przedmiot ogólnouczelniany - Nieznany świat ssaków W21O-OZN-SD; 31WF-SP 216 A-8 D
Nieregularne
    Erasmus WĆL1 Erasmus   D
    Pracownia specjalizacyjna L21O-OZN-SD/A   D
    Seminarium specjalizacyjne S21O-OZN-SD/A   D

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.