Plan zajęć

dr inż. Łukasz Hładowski

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Piątek
10:15 11:45 Handel i usługi internetowe E21E-B-SP 106 A-2 13-09-2019; //
Nieregularne
    Seminarium specjalistyczne P21AiR-SD (luty 2018)   D//
    Seminarium specjalistyczne P21INF-ND (luty2018)   WIEA-NST-L //
    Seminarium specjalistyczne P23INF-ISI-SD   D//
    Seminarium specjalistyczne II P41E-B-NP   WIEA-NST-L //
    Seminarium specjalistyczne II P41E-B-SP   D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.