Plan zajęć

dr inż. Łukasz Hładowski

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

Email: L.Hladowski@issi.uz.zgora.pl

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy
Poniedziałek
09:15 10:45 Handel i usługi internetowe W21E-B-SP 106 A-2 D
Materiały dydaktyczne
11:15 12:45 Programowanie obiektowe L14INF-SP/B 212 A-2 D
Materiały dydaktyczne
13:15 14:45 Handel i usługi internetowe L21E-B-SP/B 211 A-2 D
Materiały dydaktyczne
15:00 16:30 Handel i usługi internetowe L21E-B-SP/A 211 A-2 D
Materiały dydaktyczne
Środa
07:30 09:00 Programowanie obiektowe L14INF-SP/A 212 A-2 D
Materiały dydaktyczne
09:15 10:45 Programowanie obiektowe L15INF-SP/A 212 A-2 D
Materiały dydaktyczne
11:00 12:00 Konsultacje I  325a A-2 D
13:15 14:45 Programowanie obiektowe L15INF-SP/B 212 A-2 D
Materiały dydaktyczne
Piątek
13:15 14:40 Projekt reklamy elektronicznej P11E-B-SP/B 308 A-2 DP
Materiały dydaktyczne
13:15 14:50 Projekt reklamy elektronicznej P11E-B-SP/A 308 A-2 05-06-2020;
Materiały dydaktyczne
Sobota
14:30 16:00 Programowanie obiektowe L12INF-NP 405 A-2 NST_WIEA_L
Materiały dydaktyczne
16:10 17:40 Programowanie obiektowe L11INF-NP/B 405 A-2 NST_WIEA_L
Materiały dydaktyczne
17:50 18:50 Konsultacje I  325a A-2 NST_WIEA_L II
Niedziela
16:15 17:45 Projekt reklamy elektronicznej P11E-B-NP 308 A-2 07-06-2020;
Materiały dydaktyczne
Nieregularne
    Seminarium specjalistyczne P22INF-ISI-SD   D
    Seminarium specjalistyczne II P41E-B-NP   NST_WIEA_L

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.