Plan zajęć

mgr Grażyna Czarkowska

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
11:00 13:00 Język angielski 2 E11IiE-SD; 11MAT-SD 223 A-29 02-09-2019; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.