Plan zajęć

prof. dr hab. Witold Jarczyk

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Zakład Równań Funkcyjnych

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
16:55 20:05 Seminarium dyplomowe 2 S21IiE-SD; 21MAT-SD 210 A-29 D//
Wtorek
07:30 09:00 Seminarium specjalistyczne 2 S21IiE-SD; 21MAT-SD 213 A-29 D//
09:15 11:00 Analiza matematyczna 1 W11MAT-SP 3 A-29 D//
Środa
13:15 15:00 Dyżur pracowniczy I    D//
15:15 18:30 Seminarium dyplomowe 1 S31MAT-SP/S2 213 A-29 D//
Czwartek
11:15 13:00 Seminarium doktoranckie S  218 A-29 D//
11:15 13:00 Seminarium naukowe S  218 A-29 D//
Piątek
09:15 11:00 Analiza matematyczna 1 W11MAT-SP 3 A-29 D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.