Plan zajęć

prof. dr hab. inż. Alexander Barkalov

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki

Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć