Plan zajęć

dr Jan Cichocki

Instytut Nauk Biologicznych

Katedra Zoologii

Email: j.cichocki@wnb.uz.zgora.pl

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy
Poniedziałek
09:35 11:10 PW7a - Muzealnictwo i preparatyka zoologiczna W21B-SP 216 A-8 DII
11:15 12:50 PW7a - Muzealnictwo i preparatyka zoologiczna L21B-SP 216 A-8 DII
Środa
10:00 16:00 Ćwiczenia terenowe z zoologii kręgowców Ć11B-SP   03-06-2020;
zajęcia w terenie
13:10 14:45 PW10a - Teriologia Ć21B-SP 216 A-8 DP
Czwartek
10:00 16:45 Ćwiczenia terenowe z zoologii kręgowców Ć11B-SP   04-06-2020;
zajęcia w terenie
Piątek
10:00 16:00 Ćwiczenia terenowe z zoologii kręgowców Ć11B-SP   05-06-2020;
zajęcia w terenie
Nieregularne
    Erasmus WĆL1 Erasmus   D
    Pracownia specjalizacyjna L21O-OZN-SD/A   D
    Seminarium specjalizacyjne S21O-OZN-SD/A   D
    Ćwiczenia terenowe z bioróżnorodności flory i fauny Ć11BiZŚ-SP   D

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.