Plan zajęć

dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ

Wydział Mechaniczny

(Ż) Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy

Email: e.baron@iibnp.uz.zgora.pl

Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć