Plan zajęć

dr Aneta Klementowska

Wydział Mechaniczny

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Wtorek
13:15 14:50 Podstawy psychologii i socjologii W11BHP-SP 302 A-2 DN//
13:15 14:50 Podstawy psychologii i socjologii Ć11BHP-SP H129 A-10 DP//
15:00 16:30 Przedmiot ogólnouczelniany - Społeczne problemy zakładu pracy W21MALARSD; 21MiBM-EM-SD; 31MiBM-SP B312 A-11 D//
Środa
11:15 12:50 Rozwój zawodowy człowieka W21BHP-SP B104 A-11 DN//
11:15 12:50 Rozwój zawodowy człowieka Ć21BHP-SP H209 A-10 DP//
12:00 13:00 Posiedzenie Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika I  131 A-16 15-01-2020; //
13:15 14:50 Komunikacja interpersonalna Ć31IB-SP B411 A-11 DN//
Niedziela
09:10 10:50 Podstawy psychologii i socjologii Ć11BHP-NP B312 A-11 mWMP//
09:15 10:45 Podstawy psychologii i socjologii W11BHP-NP B312 A-11 mWMN//
10:55 12:35 Andragogika i problemy doskonalenia zawodowego służby BHP Ć21BHP-ND B111 A-11 mWMP//
11:00 12:30 Andragogika i problemy doskonalenia zawodowego służby BHP W21BHP-ND B111 A-11 mWMN//
14:25 16:05 Rozwój zawodowy człowieka Ć21BHP-NP B112 A-11 mWMP//
14:30 16:00 Rozwój zawodowy człowieka W21BHP-NP B112 A-11 mWMN//
16:15 17:45 Przedmiot ogólnouczelniany - Społeczne problemy zakładu pracy W21BHP-ND; 21ZiIP-ZPU-ND H129 A-10 mWM//
Nieregularne
    Seminarium dyplomowe III S41BHP-IBP-SP/A   D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.