Plan zajęć

dr inż. Zygmunt Jocz

Wydział Mechaniczny

(Ż) Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją

Email: Z.Jocz@iizp.uz.zgora.pl

Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć
Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć