Plan zajęć

dr inż. Tomasz Klekiel

Wydział Mechaniczny

Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Czwartek
12:00 13:55 Inżynieria rehabilitacji E31IB-SP B212 A-11 05-09-2019; //Egzamin II termin

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.