Plan zajęć

dr inż. Marek Sawerwain

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
09:15 10:45 Podstawy programowania na platformę Android W33INF-SSI-SP 302 A-2 D//
11:00 11:45 Konsultacje I  328 A-2 D//
Czwartek
10:45 12:00 Seminarium Instytuowe ISSI I  412 A-2 D//
13:15 14:45 Projektowanie gier i mediów L12INF-ISI-SD 405 A-2 D//
15:00 16:25 Projektowanie gier i mediów W12INF-ISI-SD 405 A-2 DN//
15:00 16:35 Projektowanie gier i mediów P12INF-ISI-SD 405 A-2 DP//
Piątek
09:15 10:45 Programowanie gier 3D L33INF-SSI-SP/A 405 A-2 D//
11:15 12:45 Programowanie gier 3D W33INF-SSI-SP 111 A-2 D//
13:15 14:45 Programowanie gier 3D P33INF-SSI-SP/A 405 A-2 DN//
Sobota
07:30 09:10 Projektowanie gier i mediów P12INF-ISI-ND 308 A-2 11-01-2020; //
07:40 09:00 Projektowanie gier i mediów W12INF-ISI-ND 308 A-2 NST_WIEA_Z N//
09:15 10:45 Programowanie gier 3D W32INF-SSI-NP 308 A-2 NST_WIEA_Z //
11:00 12:30 Podstawy programowania na platformę Android W32INF-SSI-NP 308 A-2 NST_WIEA_Z //
12:45 14:15 Projektowanie gier i mediów L12INF-ISI-ND 405 A-2 NST_WIEA_Z //
14:20 15:05 Konsultacje I  328 A-2 NST_WIEA_Z //
Nieregularne
    Seminarium specjalistyczne P42INF-SSI-NP/B   NST_WIEA_Z //
    Seminarium specjalistyczne P43INF-SSI-SP/B   D//
    Seminarium specjalistyczne P43INF-SSI-SP/C   D//
    Seminarium specjalistyczne I P41E-B-NP   NST_WIEA_Z //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.