Plan zajęć

dr inż. Marek Sawerwain

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Czwartek
09:10 10:40 Podstawy programowania na platformę Android W33INF-SP 106 A-2 D//
10:45 11:45 Seminaria Instytutowe I  412 A-2 D//
Piątek
09:15 10:45 Projektowanie gier i mediów P13INF-ISI-SD 405 A-2 DP//
09:15 10:45 Projektowanie gier i mediów W13INF-ISI-SD 128 A-2 DN//
11:15 12:45 Projektowanie gier i mediów L13INF-ISI-SD 405 A-2 D//
13:00 13:45 Konsultacje I  328a A-2 D//
Niedziela
07:30 09:00 Programowanie gier 3D W32INF-SSI-NP 127 A-2 NST_WIEA_Z//
09:15 10:45 Podstawy programowania na platformę Android W32INF-SSI-NP 127 A-2 NST_WIEA_Z//
11:00 12:30 Programowanie gier 3D L32INF-SSI-NP 405 A-2 NST_WIEA_Z//
12:45 13:30 Programowanie gier 3D P32INF-SSI-NP 405 A-2 NST_WIEA_Z//
13:35 14:20 Konsultacje I  328a A-2 NST_WIEA_Z//
Nieregularne
    Seminarium specjalistyczne P23INF-ZSI-ND/A   NST_WIEA_Z//
    Seminarium specjalistyczne P403INF-SSI-SP/A; 43INF-SSI-SP/A   D//
    Seminarium specjalistyczne P41INF-SSI-NP/A   NST_WIEA_Z//
    Seminarium specjalistyczne P42INF-SSI-NP/B   NST_WIEA_Z//
    Seminarium specjalistyczne I P41E-B-NP   NST_WIEA_Z//
    Seminarium specjalistyczne I P41E-B-SP   D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.