Plan zajęć

dr hab. Andrzej Kisielewicz, prof. UZ

Zakład Algebry i Geometrii
Instytut Matematyki

a.kisielewicz@wmie.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Wtorek
14:30 16:00 Geometria różniczkowa 11MAT-SD 202 A-29 D
16:15 17:45 Geometria różniczkowa 11MAT-SD 202 A-29 D
18:00 19:30 Seminarium specjalistyczne 2 21MAT-SD 203 A-29 D
Środa
11:00 12:30 Posiedzenia Rady Dyscypliny   207 A-29 D
12:35 14:00 Dyżur pracowniczy   D
14:30 16:00 Topologia 11MAT-SD 202 A-29 2022-12-14; 2022-12-21; 2023-01-04; 2023-01-11; 2023-01-18; 2023-01-25
14:30 16:00 Topologia 11MAT-SD 223 A-29 2022-12-07
16:15 17:45 Logika i teoria mnogości 11MAT-SP; 21MAT-SP/CM 202 A-29 D
17:50 18:35 Konsultacje   202 A-29 D
18:00 21:15 Seminarium dyplomowe 2 21MAT-SD 203 A-29 D
Czwartek
12:45 14:15 Topology Erasmus-WMIE 213 A-29 2022-12-08; 2022-12-15; 2022-12-22
14:30 16:00 Logika i teoria mnogości 11MAT-SP; 21MAT-SP/CM 204 A-29 D
16:15 17:45 Topologia 11MAT-SD 204 A-29 D
17:50 18:35 Konsultacje   204 A-29 D
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2022-12-06 Wt 14:30 16:00 Geometria różniczkowa 11MAT-SD 202 A-29
2022-12-06 Wt 16:15 17:45 Geometria różniczkowa 11MAT-SD 202 A-29
2022-12-06 Wt 18:00 19:30 Seminarium specjalistyczne 2 21MAT-SD 203 A-29
2022-12-07 Śr 11:00 12:30 Posiedzenia Rady Dyscypliny   207 A-29
2022-12-07 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2022-12-07 Śr 14:30 16:00 Topologia 11MAT-SD 223 A-29
2022-12-07 Śr 16:15 17:45 Logika i teoria mnogości 11MAT-SP; 21MAT-SP/CM 202 A-29
2022-12-07 Śr 17:50 18:35 Konsultacje   202 A-29
2022-12-07 Śr 18:00 21:15 Seminarium dyplomowe 2 21MAT-SD 203 A-29
2022-12-08 Cz 12:45 14:15 Topology Erasmus-WMIE 213 A-29
2022-12-08 Cz 14:30 16:00 Logika i teoria mnogości 11MAT-SP; 21MAT-SP/CM 204 A-29
2022-12-08 Cz 16:15 17:45 Topologia 11MAT-SD 204 A-29
2022-12-08 Cz 17:50 18:35 Konsultacje   204 A-29
2022-12-13 Wt 14:30 16:00 Geometria różniczkowa 11MAT-SD 202 A-29
2022-12-13 Wt 16:15 17:45 Geometria różniczkowa 11MAT-SD 202 A-29
2022-12-13 Wt 18:00 19:30 Seminarium specjalistyczne 2 21MAT-SD 203 A-29
2022-12-14 Śr 11:00 12:30 Posiedzenia Rady Dyscypliny   207 A-29
2022-12-14 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2022-12-14 Śr 14:30 16:00 Topologia 11MAT-SD 202 A-29
2022-12-14 Śr 16:15 17:45 Logika i teoria mnogości 11MAT-SP; 21MAT-SP/CM 202 A-29
2022-12-14 Śr 17:50 18:35 Konsultacje   202 A-29
2022-12-14 Śr 18:00 21:15 Seminarium dyplomowe 2 21MAT-SD 203 A-29
2022-12-15 Cz 12:45 14:15 Topology Erasmus-WMIE 213 A-29
2022-12-15 Cz 14:30 16:00 Logika i teoria mnogości 11MAT-SP; 21MAT-SP/CM 204 A-29
2022-12-15 Cz 16:15 17:45 Topologia 11MAT-SD 204 A-29
2022-12-15 Cz 17:50 18:35 Konsultacje   204 A-29
2022-12-20 Wt 14:30 16:00 Geometria różniczkowa 11MAT-SD 202 A-29
2022-12-20 Wt 16:15 17:45 Geometria różniczkowa 11MAT-SD 202 A-29
2022-12-20 Wt 18:00 19:30 Seminarium specjalistyczne 2 21MAT-SD 203 A-29
2022-12-21 Śr 11:00 12:30 Posiedzenia Rady Dyscypliny   207 A-29
2022-12-21 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2022-12-21 Śr 14:30 16:00 Topologia 11MAT-SD 202 A-29
2022-12-21 Śr 16:15 17:45 Logika i teoria mnogości 11MAT-SP; 21MAT-SP/CM 202 A-29
2022-12-21 Śr 17:50 18:35 Konsultacje   202 A-29
2022-12-21 Śr 18:00 21:15 Seminarium dyplomowe 2 21MAT-SD 203 A-29
2022-12-22 Cz 12:45 14:15 Topology Erasmus-WMIE 213 A-29
2022-12-22 Cz 14:30 16:00 Logika i teoria mnogości 11MAT-SP; 21MAT-SP/CM 204 A-29
2022-12-22 Cz 16:15 17:45 Topologia 11MAT-SD 204 A-29
2022-12-22 Cz 17:50 18:35 Konsultacje   204 A-29
2023-01-03 Wt 14:30 16:00 Geometria różniczkowa 11MAT-SD 202 A-29
2023-01-03 Wt 16:15 17:45 Geometria różniczkowa 11MAT-SD 202 A-29
2023-01-03 Wt 18:00 19:30 Seminarium specjalistyczne 2 21MAT-SD 203 A-29
2023-01-04 Śr 11:00 12:30 Posiedzenia Rady Dyscypliny   207 A-29
2023-01-04 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2023-01-04 Śr 14:30 16:00 Topologia 11MAT-SD 202 A-29
2023-01-04 Śr 16:15 17:45 Logika i teoria mnogości 11MAT-SP; 21MAT-SP/CM 202 A-29
2023-01-04 Śr 17:50 18:35 Konsultacje   202 A-29
2023-01-04 Śr 18:00 21:15 Seminarium dyplomowe 2 21MAT-SD 203 A-29
2023-01-10 Wt 14:30 16:00 Geometria różniczkowa 11MAT-SD 202 A-29
2023-01-10 Wt 16:15 17:45 Geometria różniczkowa 11MAT-SD 202 A-29
2023-01-10 Wt 18:00 19:30 Seminarium specjalistyczne 2 21MAT-SD 203 A-29
2023-01-11 Śr 11:00 12:30 Posiedzenia Rady Dyscypliny   207 A-29
2023-01-11 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2023-01-11 Śr 14:30 16:00 Topologia 11MAT-SD 202 A-29
2023-01-11 Śr 16:15 17:45 Logika i teoria mnogości 11MAT-SP; 21MAT-SP/CM 202 A-29
2023-01-11 Śr 17:50 18:35 Konsultacje   202 A-29
2023-01-11 Śr 18:00 21:15 Seminarium dyplomowe 2 21MAT-SD 203 A-29
2023-01-12 Cz 14:30 16:00 Logika i teoria mnogości 11MAT-SP; 21MAT-SP/CM 204 A-29
2023-01-12 Cz 16:15 17:45 Topologia 11MAT-SD 204 A-29
2023-01-12 Cz 17:50 18:35 Konsultacje   204 A-29
2023-01-17 Wt 14:30 16:00 Geometria różniczkowa 11MAT-SD 202 A-29
2023-01-17 Wt 16:15 17:45 Geometria różniczkowa 11MAT-SD 202 A-29
2023-01-17 Wt 18:00 19:30 Seminarium specjalistyczne 2 21MAT-SD 203 A-29
2023-01-18 Śr 11:00 12:30 Posiedzenia Rady Dyscypliny   207 A-29
2023-01-18 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2023-01-18 Śr 14:30 16:00 Topologia 11MAT-SD 202 A-29
2023-01-18 Śr 16:15 17:45 Logika i teoria mnogości 11MAT-SP; 21MAT-SP/CM 202 A-29
2023-01-18 Śr 17:50 18:35 Konsultacje   202 A-29
2023-01-18 Śr 18:00 21:15 Seminarium dyplomowe 2 21MAT-SD 203 A-29
2023-01-19 Cz 14:30 16:00 Logika i teoria mnogości 11MAT-SP; 21MAT-SP/CM 204 A-29
2023-01-19 Cz 16:15 17:45 Topologia 11MAT-SD 204 A-29
2023-01-19 Cz 17:50 18:35 Konsultacje   204 A-29
2023-01-24 Wt 14:30 16:00 Geometria różniczkowa 11MAT-SD 202 A-29
2023-01-24 Wt 16:15 17:45 Geometria różniczkowa 11MAT-SD 202 A-29
2023-01-24 Wt 18:00 19:30 Seminarium specjalistyczne 2 21MAT-SD 203 A-29
2023-01-25 Śr 11:00 12:30 Posiedzenia Rady Dyscypliny   207 A-29
2023-01-25 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2023-01-25 Śr 14:30 16:00 Topologia 11MAT-SD 202 A-29
2023-01-25 Śr 16:15 17:45 Logika i teoria mnogości 11MAT-SP; 21MAT-SP/CM 202 A-29
2023-01-25 Śr 17:50 18:35 Konsultacje   202 A-29
2023-01-25 Śr 18:00 21:15 Seminarium dyplomowe 2 21MAT-SD 203 A-29
2023-01-26 Cz 14:30 16:00 Logika i teoria mnogości 11MAT-SP; 21MAT-SP/CM 204 A-29
2023-01-26 Cz 16:15 17:45 Topologia 11MAT-SD 204 A-29
2023-01-26 Cz 17:50 18:35 Konsultacje   204 A-29