Plan zajęć

dr hab. Andrzej Kisielewicz, prof. UZ

Zakład Algebry i Geometrii
Instytut Matematyki

a.kisielewicz@wmie.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Poniedziałek
09:15 10:45 Geometria różniczkowa 11MAT-SD 204 A-29 2023-02-06; 2023-02-20
Wtorek
09:15 10:45 Topologia 11MAT-SD 204 A-29 2023-02-21
Środa
09:15 10:45 Logika i teoria mnogości 11MAT-SP; 21MAT-SP/CM 3 A-29 2023-02-01; 2023-02-22
09:15 10:45 Topologia 11MAT-SD 202 A-29 2023-02-08
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2023-02-01 Śr 09:15 10:45 Logika i teoria mnogości 11MAT-SP; 21MAT-SP/CM 3 A-29
2023-02-06 Po 09:15 10:45 Geometria różniczkowa 11MAT-SD 204 A-29
2023-02-08 Śr 09:15 10:45 Topologia 11MAT-SD 202 A-29
2023-02-20 Po 09:15 10:45 Geometria różniczkowa 11MAT-SD 204 A-29
2023-02-21 Wt 09:15 10:45 Topologia 11MAT-SD 204 A-29
2023-02-22 Śr 09:15 10:45 Logika i teoria mnogości 11MAT-SP; 21MAT-SP/CM 3 A-29