Rezerwacje

dr hab. Krzysztof Przesławski, prof. UZ

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Zakład Algebry i Geometrii

Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji