Rezerwacje

dr hab. Krzysztof Przesławski, prof. UZ

Instytut Matematyki

Zakład Algebry i Geometrii

Email: k.przeslawski@wmie.uz.zgora.pl

Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji