Rezerwacje

dr hab. inż. Silva Robak, prof. UZ

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Zakład Zastosowań Informatyki

Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji