Plan zajęć

dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ

Instytut Matematyki

Zakład Ekonomii Matematycznej i Optymalizacji

Email: L.Rybinski@wmie.uz.zgora.pl

Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć