Rezerwacje

dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Zakład Ekonomii Matematycznej i Optymalizacji

Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji