Plan zajęć

dr Agnieszka Perzyńska

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Katedra Logistyki i Systemów Informacyjnych

Email: a.perzynska@wez.uz.zgora.pl

Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć