Plan zajęć

dr Ernest Magda

Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Zakład Resocjalizacji

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Środa
09:45 11:15 Pedagogika resocjalizacyjna W11PED-RESO-SP 34 A-16 D//
11:30 13:00 Dyżur pracowniczy I    D//
13:15 14:45 Wprowadzenie do kryminalistyki W11PED-RESO-SP 34 A-16 DN//
13:15 14:45 Wprowadzenie do kryminalistyki Ć11PED-RESO-SP 34 A-16 DP//
15:00 16:30 Pedagogika penitencjarna Ć21PED-RESO-SP 34 A-16 DP//
15:00 16:30 Podstawy oddziaływań resocjalizacyjnych w działalności sądu i policji W21PED-RESO-SP 34 A-16 DN//
16:45 18:15 Podstawy oddziaływań resocjalizacyjnych w działalności sądu i policji K21PED-RESO-SP 34 A-16 D//
18:30 20:00 Procedury interwencji służb mundurowych K31PED-RESO-SP 34 A-16 D//
Niedziela
08:00 10:15 Pedagogika resocjalizacyjna W11PED-RESO-NP 20 A-16 26-01-2020; //
10:30 12:45 Pedagogika penitencjarna Ć21PED-RESO-NP 20 A-16 27-10-2019; //
10:30 12:45 Pedagogika resocjalizacyjna W11PED-RESO-NP 20 A-16 17-11-2019; //
10:30 12:45 Prewencja kryminalna w środowisku otwartym W21PED-RESO-NP 29 A-16 15-12-2019; //
10:30 12:45 Wprowadzenie do kryminalistyki Ć11PED-RESO-NP 20 A-16 26-01-2020; //
13:00 15:15 Pedagogika penitencjarna Ć21PED-RESO-NP 20 A-16 26-01-2020; //
13:00 15:15 Prewencja kryminalna w środowisku otwartym K21PED-RESO-NP 29 A-16 15-12-2019; //
13:00 15:15 Wprowadzenie do kryminalistyki W11PED-RESO-NP 20 A-16 01-12-2019; //
13:00 15:15 Wprowadzenie do kryminalistyki Ć11PED-RESO-NP 20 A-16 17-11-2019; //
13:00 16:00 Pedagogika resocjalizacyjna W11PED-RESO-NP 20 A-16 27-10-2019; //
15:30 17:00 Prewencja kryminalna w środowisku otwartym W21PED-RESO-NP 20 A-16 20-10-2019; //
15:30 17:45 Wprowadzenie do kryminalistyki Ć11PED-RESO-NP 20 A-16 01-12-2019; //
15:30 18:30 Pedagogika resocjalizacyjna W11PED-RESO-NP 20 A-16 15-12-2019; //
15:30 18:30 Prewencja kryminalna w środowisku otwartym K21PED-RESO-NP 20 A-16 17-11-2019; //
15:30 19:30 Prewencja kryminalna w środowisku otwartym K21PED-RESO-NP 20 A-16 26-01-2020; //
16:15 18:30 Wprowadzenie do kryminalistyki W11PED-RESO-NP 20 A-16 27-10-2019; //
16:30 17:15 Prewencja kryminalna w środowisku otwartym W21PED-RESO-NP 20 A-16 19-01-2020; //
17:15 19:30 Prewencja kryminalna w środowisku otwartym K21PED-RESO-NP 20 A-16 20-10-2019; //
17:30 19:45 Prewencja kryminalna w środowisku otwartym K21PED-RESO-NP 20 A-16 19-01-2020; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.