Plan zajęć

dr Andrzej Zygadło

Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Katedra Pedagogiki Społecznej

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
08:00 09:30 Ewaluacja w pomocy społecznej Ć31PS-SP 48 A-16 D//
09:45 11:15 Resocjalizacja i terapia osób uzależnionych W21PED-RzTS-SD 48 A-16 DP//
09:45 11:15 Resocjalizacja i terapia osób uzależnionych Ć21PED-RzTS-SD 48 A-16 DN//
11:30 13:00 Podstawy socjoterapii W31PS-SP 48 A-16 DN//przedmiot do wyboru 6
11:30 13:00 Podstawy socjoterapii Ć31PS-SP 48 A-16 DP//przedmiot do wyboru 6
Wtorek
08:00 09:30 Metodyka terapii uzależnień W31PED-RESO-SP 229 A-16 DP//
08:00 09:30 Podstawy socjoterapii W11PED-PSiS-SD A A-16 DN//
09:45 11:15 Metodyka terapii uzależnień Ć31PED-RESO-SP 229 A-16 D//
13:15 14:45 Podstawy socjoterapii Ć11PED-PSiS-SD 336 A-16 D//
Środa
11:30 13:00 Dyżur pracowniczy I    D//
Sobota
08:00 10:15 Podstawy socjoterapii Ć11PED-PSiS-ND 34 A-16 11-01-2020; //
08:00 11:15 Podstawy socjoterapii Ć11PED-PSiS-ND 34 A-16 14-12-2019; //
13:00 15:15 Podstawy socjoterapii W11PED-PSiS-ND 34 A-16 26-10-2019; //
13:00 15:15 Podstawy socjoterapii Ć11PED-PSiS-ND 34 A-16 25-01-2020; //
13:00 15:15 Socjoterapia w pomocy społecznej W11PS-ND 11 A-16 23-11-2019; //
13:00 15:15 Socjoterapia w pomocy społecznej Ć11PS-ND 334 A-16 07-12-2019; //
13:00 15:15 Socjoterapia w pomocy społecznej Ć11PS-ND 34 A-16 14-12-2019; //
15:30 17:45 Systemy pomocy społecznej w Polsce i na świecie W11PS-ND 11 A-16 16-11-2019; //
15:30 17:45 Systemy pomocy społecznej w Polsce i na świecie Ć11PS-ND 34 A-16 07-12-2019; 14-12-2019; //
Niedziela
08:00 10:15 Podstawy socjoterapii W11PED-PSiS-ND 34 A-16 15-12-2019; //
10:30 12:45 Socjoterapia w pomocy społecznej Ć11PS-ND 29 A-16 26-01-2020; //
10:30 13:30 Podstawy socjoterapii Ć11PED-PSiS-ND 34 A-16 15-12-2019; //
13:00 15:15 Socjoterapia w pomocy społecznej W11PS-ND 34 A-16 12-01-2020; //
13:00 15:15 Systemy pomocy społecznej w Polsce i na świecie Ć11PS-ND 31 A-16 26-01-2020; //
13:15 16:30 Podstawy socjoterapii Ć11PED-PSiS-ND 34 A-16 27-10-2019; //
15:30 17:45 Systemy pomocy społecznej w Polsce i na świecie W11PS-ND 34 A-16 12-01-2020; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.