Plan zajęć

dr hab. Piotr Bylica, prof. UZ

Wydział Humanistyczny

Instytut Filozofii

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
11:10 12:45 Przedmiot humanistyczny W11F-SD 010 A-2 DP//
13:15 14:45 Filozofia umysłu Ć11DiKS-SP17 203 A-16 D//specj. Broker informacji
17:40 19:10 Seminarium licencjackie/Seminarium licencjackie II S31FILOZ-SP; 31K-SP 220 A-20 D//
Środa
17:30 20:30 Seminarium doktoranckie S21HST-16 223 A-20 DP//
Piątek
16:00 17:30 Religie świata C11K-SP17 216 A-20 D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.