Plan zajęć

dr hab. Jacek Leluk, prof. UZ

Wydział Nauk Biologicznych

Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć