Plan zajęć

dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ

Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej
Instytut Matematyki

E.Drgas-Burchardt@wmie.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Środa
09:00 11:00 Matematyka dyskretna i matematyczne podstawy informatyki 11MAT-SD 210 A-29 2023-02-01; 2023-02-15
11:00 12:30 Posiedzenia Rady Dyscypliny   207 A-29 D
11:00 12:30 Posiedzenia senatu UZ   D
12:35 14:00 Dyżur pracowniczy   D
14:05 14:35 Konsultacje   511 A-29 D
Czwartek
09:15 10:45 Seminarium naukowe   210 A-29 D
10:00 11:00 Konsultacje   511 A-29 D
11:00 12:30 Matematyka dyskretna i matematyczne podstawy informatyki 11MAT-SD 204 A-29 D
12:45 14:15 Matematyka dyskretna i matematyczne podstawy informatyki 11MAT-SD 204 A-29 D
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2022-12-07 Śr 11:00 12:30 Posiedzenia Rady Dyscypliny   207 A-29
2022-12-07 Śr 11:00 12:30 Posiedzenia senatu UZ  
2022-12-07 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2022-12-07 Śr 14:05 14:35 Konsultacje   511 A-29
2022-12-08 Cz 09:15 10:45 Seminarium naukowe   210 A-29
2022-12-08 Cz 10:00 11:00 Konsultacje   511 A-29
2022-12-08 Cz 11:00 12:30 Matematyka dyskretna i matematyczne podstawy informatyki 11MAT-SD 204 A-29
2022-12-08 Cz 12:45 14:15 Matematyka dyskretna i matematyczne podstawy informatyki 11MAT-SD 204 A-29
2022-12-14 Śr 11:00 12:30 Posiedzenia Rady Dyscypliny   207 A-29
2022-12-14 Śr 11:00 12:30 Posiedzenia senatu UZ  
2022-12-14 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2022-12-14 Śr 14:05 14:35 Konsultacje   511 A-29
2022-12-15 Cz 09:15 10:45 Seminarium naukowe   210 A-29
2022-12-15 Cz 10:00 11:00 Konsultacje   511 A-29
2022-12-15 Cz 11:00 12:30 Matematyka dyskretna i matematyczne podstawy informatyki 11MAT-SD 204 A-29
2022-12-15 Cz 12:45 14:15 Matematyka dyskretna i matematyczne podstawy informatyki 11MAT-SD 204 A-29
2022-12-21 Śr 11:00 12:30 Posiedzenia Rady Dyscypliny   207 A-29
2022-12-21 Śr 11:00 12:30 Posiedzenia senatu UZ  
2022-12-21 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2022-12-21 Śr 14:05 14:35 Konsultacje   511 A-29
2022-12-22 Cz 09:15 10:45 Seminarium naukowe   210 A-29
2022-12-22 Cz 10:00 11:00 Konsultacje   511 A-29
2022-12-22 Cz 11:00 12:30 Matematyka dyskretna i matematyczne podstawy informatyki 11MAT-SD 204 A-29
2022-12-22 Cz 12:45 14:15 Matematyka dyskretna i matematyczne podstawy informatyki 11MAT-SD 204 A-29
2023-01-04 Śr 11:00 12:30 Posiedzenia Rady Dyscypliny   207 A-29
2023-01-04 Śr 11:00 12:30 Posiedzenia senatu UZ  
2023-01-04 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2023-01-04 Śr 14:05 14:35 Konsultacje   511 A-29
2023-01-11 Śr 11:00 12:30 Posiedzenia Rady Dyscypliny   207 A-29
2023-01-11 Śr 11:00 12:30 Posiedzenia senatu UZ  
2023-01-11 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2023-01-11 Śr 14:05 14:35 Konsultacje   511 A-29
2023-01-12 Cz 09:15 10:45 Seminarium naukowe   210 A-29
2023-01-12 Cz 10:00 11:00 Konsultacje   511 A-29
2023-01-12 Cz 11:00 12:30 Matematyka dyskretna i matematyczne podstawy informatyki 11MAT-SD 204 A-29
2023-01-12 Cz 12:45 14:15 Matematyka dyskretna i matematyczne podstawy informatyki 11MAT-SD 204 A-29
2023-01-18 Śr 11:00 12:30 Posiedzenia Rady Dyscypliny   207 A-29
2023-01-18 Śr 11:00 12:30 Posiedzenia senatu UZ  
2023-01-18 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2023-01-18 Śr 14:05 14:35 Konsultacje   511 A-29
2023-01-19 Cz 09:15 10:45 Seminarium naukowe   210 A-29
2023-01-19 Cz 10:00 11:00 Konsultacje   511 A-29
2023-01-19 Cz 11:00 12:30 Matematyka dyskretna i matematyczne podstawy informatyki 11MAT-SD 204 A-29
2023-01-19 Cz 12:45 14:15 Matematyka dyskretna i matematyczne podstawy informatyki 11MAT-SD 204 A-29
2023-01-25 Śr 11:00 12:30 Posiedzenia Rady Dyscypliny   207 A-29
2023-01-25 Śr 11:00 12:30 Posiedzenia senatu UZ  
2023-01-25 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2023-01-25 Śr 14:05 14:35 Konsultacje   511 A-29
2023-01-26 Cz 09:15 10:45 Seminarium naukowe   210 A-29
2023-01-26 Cz 10:00 11:00 Konsultacje   511 A-29
2023-01-26 Cz 11:00 12:30 Matematyka dyskretna i matematyczne podstawy informatyki 11MAT-SD 204 A-29
2023-01-26 Cz 12:45 14:15 Matematyka dyskretna i matematyczne podstawy informatyki 11MAT-SD 204 A-29
2023-02-01 Śr 09:00 11:00 Matematyka dyskretna i matematyczne podstawy informatyki 11MAT-SD 210 A-29
2023-02-15 Śr 09:00 11:00 Matematyka dyskretna i matematyczne podstawy informatyki 11MAT-SD 210 A-29