Plan zajęć

dr Justyna Mazurek-Popczyk

Wydział Nauk Biologicznych

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
11:00 13:00 Konsultacje I  114 A-26 D//
Środa
09:00 11:15 Microbiology L21O-SP _a 13 A-26 D//Attention! 5.06.2019 - Field course in plant and animal. Please contact Elżbieta Roland
11:06 13:00 Rada Wydziału I  115 A-8 D//
Czwartek
09:00 12:15 Mikrobiologia przemysłowa L21BT-SP /A 13 A-26 DII//
12:30 15:45 Mikrobiologia przemysłowa L21BT-SP /B 13 A-26 DII//
Nieregularne
    Pracownia specjalizacyjna L21B-BM-SD/A   D//
    Seminarium specjalizacyjne S21B-BM-SD/A   D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.