Plan zajęć

dr hab. vacat vacat

Wydział Nauk Biologicznych

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Nieregularne
    Zajęcia w Centrum Przyrodniczym W+C    D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.