Plan zajęć

dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ

Wydział Humanistyczny

Instytut Filozofii

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
17:45 19:15 Bioetyka Ć11F-SD18 119 A-20 D//specj. Etyka w życiu publicznym
Wtorek
13:15 14:45 Współczesne koncepcje filozofii i etyki W11PED-EPiW-SD; 11PED-POWiP-SD; 11PED-RzTS-SD B A-16 D//
15:00 16:30 Seminarium doktoranckie S31HST-16; 41H-ST-15 222 A-20 D//
Środa
13:15 15:00 Etyka zawodów medycznych W31 FM-SP 06 A-2 D//
16:00 17:30 Seminarium monograficzne: Filozofia praktyczna S21FILOZ-SD17 220 A-20 D//
17:40 19:10 Etyka w nauce S21FILOZ-SD17 220 A-20 D//specj. Etyka w życiu publicznym

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.