Plan zajęć

dr hab. Bohdan Padlyak, prof. UZ

Instytut Fizyki

Email: B.Padlyak@if.uz.zgora.pl

Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć
Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć