Plan zajęć

dr hab. Mariusz Kasprzak, prof. UZ

Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie

m.kasprzak@wnb.uz.zgora.pl

Filtr:
Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Wtorek
11:30 13:00 Podstawy anatomii i fizjologii człowieka D10S DP
ostatnie zajęcia trwają 45 minut
Środa
11:00 13:15 Anatomia i fizjologia człowieka I 11FM-SP D
Czwartek
08:00 14:00 Podstawy anatomii i fizjologii człowieka D10S/D10S A 1LK AS-55 2021-04-15; 2021-04-29; 2021-05-13; 2021-05-27; 2021-06-10; 2021-06-17
raz w ciągu semestru w dniu uzgodnionym z prowadzącym zajęcia trawją od 10:15 - 14:00
14:30 20:30 Podstawy anatomii i fizjologii człowieka D10S/D10S B 1LK AS-55 2021-04-15; 2021-04-29; 2021-05-13; 2021-05-27; 2021-06-10; 2021-06-17
raz w ciągu semestru w dniu uzgodnionym z prowadzącym zajęcia trawją od 14:30 - 18:15
Sobota
08:00 12:50 Podstawy anatomii i fizjologii człowieka D10N/D10N A 1LK AS-55 2021-06-19
08:00 14:50 Żywienie człowieka w ontogenezie D20N 1LK AS-55 2021-05-15; 2021-05-29; 2021-06-12
12:00 15:45 Budowa i funkcje przewodu pokarmowego SP ŻCiD l 104PK AS-54 2021-04-17
13:20 18:10 Podstawy anatomii i fizjologii człowieka D10N/D10N B 1LK AS-55 2021-06-19
15:00 19:50 Podstawy antomii i fizjologii człowieka D10N/D10N A 1LK AS-55 2021-05-15; 2021-06-12
15:00 19:50 Podstawy anatomii i fizjologii człowieka D10N/D10N B 1LK AS-55 2021-05-29
Niedziela
08:00 11:45 Budowa i funkcje przewodu pokarmowego SP ŻCiD l 104PK AS-54 2021-04-18
08:00 12:50 Podstawy anatomii i fizjologii człowieka D10N/D10N B 1LK AS-55 2021-05-16
09:40 11:10 Podstawy anatomii i fizjologii człowieka D10N 2021-02-28; 2021-03-07; 2021-03-21; 2021-04-11; 2021-04-25
jedne zajęcia w terminie uzgodnionym z wykładowcą trwają 45 minut
12:00 12:45 Żywienie człowieka w ontogenezie D20N 2021-02-28
15:00 16:30 Żywienie człowieka w ontogenezie D20N 2021-03-07; 2021-03-21; 2021-04-11; 2021-04-25
Nieregularne
    Seminarium specjalizacyjne 21B-BS-SD D
    Pracownia specjalizacyjna 21B-BS-SD D
    Pracownia specjalizacyjna 21B-BM-SD D
    Seminarium specjalizacyjne 21B-BM-SD D
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2021-02-28 Ni 12:00 12:45 Żywienie człowieka w ontogenezie D20N
2021-02-28 Ni 09:40 11:10 Podstawy anatomii i fizjologii człowieka D10N
jedne zajęcia w terminie uzgodnionym z wykładowcą trwają 45 minut
2021-03-02 Wt 11:30 13:00 Podstawy anatomii i fizjologii człowieka D10S
ostatnie zajęcia trwają 45 minut
2021-03-03 Śr 11:00 13:15 Anatomia i fizjologia człowieka I 11FM-SP
2021-03-07 Ni 09:40 11:10 Podstawy anatomii i fizjologii człowieka D10N
jedne zajęcia w terminie uzgodnionym z wykładowcą trwają 45 minut
2021-03-07 Ni 15:00 16:30 Żywienie człowieka w ontogenezie D20N
2021-03-10 Śr 11:00 13:15 Anatomia i fizjologia człowieka I 11FM-SP
2021-03-16 Wt 11:30 13:00 Podstawy anatomii i fizjologii człowieka D10S
ostatnie zajęcia trwają 45 minut
2021-03-17 Śr 11:00 13:15 Anatomia i fizjologia człowieka I 11FM-SP
2021-03-21 Ni 09:40 11:10 Podstawy anatomii i fizjologii człowieka D10N
jedne zajęcia w terminie uzgodnionym z wykładowcą trwają 45 minut
2021-03-21 Ni 15:00 16:30 Żywienie człowieka w ontogenezie D20N
2021-03-24 Śr 11:00 13:15 Anatomia i fizjologia człowieka I 11FM-SP
2021-03-30 Wt 11:30 13:00 Podstawy anatomii i fizjologii człowieka D10S
ostatnie zajęcia trwają 45 minut
2021-03-31 Śr 11:00 13:15 Anatomia i fizjologia człowieka I 11FM-SP
2021-04-11 Ni 15:00 16:30 Żywienie człowieka w ontogenezie D20N
2021-04-11 Ni 09:40 11:10 Podstawy anatomii i fizjologii człowieka D10N
jedne zajęcia w terminie uzgodnionym z wykładowcą trwają 45 minut
2021-04-13 Wt 11:30 13:00 Podstawy anatomii i fizjologii człowieka D10S
ostatnie zajęcia trwają 45 minut
2021-04-14 Śr 11:00 13:15 Anatomia i fizjologia człowieka I 11FM-SP
2021-04-15 Cz 08:00 14:00 Podstawy anatomii i fizjologii człowieka D10S/D10S A 1LK AS-55
raz w ciągu semestru w dniu uzgodnionym z prowadzącym zajęcia trawją od 10:15 - 14:00
2021-04-15 Cz 14:30 20:30 Podstawy anatomii i fizjologii człowieka D10S/D10S B 1LK AS-55
raz w ciągu semestru w dniu uzgodnionym z prowadzącym zajęcia trawją od 14:30 - 18:15
2021-04-17 So 12:00 15:45 Budowa i funkcje przewodu pokarmowego SP ŻCiD l 104PK AS-54
2021-04-18 Ni 08:00 11:45 Budowa i funkcje przewodu pokarmowego SP ŻCiD l 104PK AS-54
2021-04-21 Śr 11:00 13:15 Anatomia i fizjologia człowieka I 11FM-SP
2021-04-25 Ni 09:40 11:10 Podstawy anatomii i fizjologii człowieka D10N
jedne zajęcia w terminie uzgodnionym z wykładowcą trwają 45 minut
2021-04-25 Ni 15:00 16:30 Żywienie człowieka w ontogenezie D20N
2021-04-27 Wt 11:30 13:00 Podstawy anatomii i fizjologii człowieka D10S
ostatnie zajęcia trwają 45 minut
2021-04-28 Śr 11:00 13:15 Anatomia i fizjologia człowieka I 11FM-SP
2021-04-29 Cz 08:00 14:00 Podstawy anatomii i fizjologii człowieka D10S/D10S A 1LK AS-55
raz w ciągu semestru w dniu uzgodnionym z prowadzącym zajęcia trawją od 10:15 - 14:00
2021-04-29 Cz 14:30 20:30 Podstawy anatomii i fizjologii człowieka D10S/D10S B 1LK AS-55
raz w ciągu semestru w dniu uzgodnionym z prowadzącym zajęcia trawją od 14:30 - 18:15
2021-05-05 Śr 11:00 13:15 Anatomia i fizjologia człowieka I 11FM-SP
2021-05-11 Wt 11:30 13:00 Podstawy anatomii i fizjologii człowieka D10S
ostatnie zajęcia trwają 45 minut
2021-05-12 Śr 11:00 13:15 Anatomia i fizjologia człowieka I 11FM-SP
2021-05-13 Cz 14:30 20:30 Podstawy anatomii i fizjologii człowieka D10S/D10S B 1LK AS-55
raz w ciągu semestru w dniu uzgodnionym z prowadzącym zajęcia trawją od 14:30 - 18:15
2021-05-13 Cz 08:00 14:00 Podstawy anatomii i fizjologii człowieka D10S/D10S A 1LK AS-55
raz w ciągu semestru w dniu uzgodnionym z prowadzącym zajęcia trawją od 10:15 - 14:00
2021-05-15 So 08:00 14:50 Żywienie człowieka w ontogenezie D20N 1LK AS-55
2021-05-15 So 15:00 19:50 Podstawy antomii i fizjologii człowieka D10N/D10N A 1LK AS-55
2021-05-16 Ni 08:00 12:50 Podstawy anatomii i fizjologii człowieka D10N/D10N B 1LK AS-55
2021-05-19 Śr 11:00 13:15 Anatomia i fizjologia człowieka I 11FM-SP
2021-05-25 Wt 11:30 13:00 Podstawy anatomii i fizjologii człowieka D10S
ostatnie zajęcia trwają 45 minut
2021-05-26 Śr 11:00 13:15 Anatomia i fizjologia człowieka I 11FM-SP
2021-05-27 Cz 14:30 20:30 Podstawy anatomii i fizjologii człowieka D10S/D10S B 1LK AS-55
raz w ciągu semestru w dniu uzgodnionym z prowadzącym zajęcia trawją od 14:30 - 18:15
2021-05-27 Cz 08:00 14:00 Podstawy anatomii i fizjologii człowieka D10S/D10S A 1LK AS-55
raz w ciągu semestru w dniu uzgodnionym z prowadzącym zajęcia trawją od 10:15 - 14:00
2021-05-29 So 15:00 19:50 Podstawy anatomii i fizjologii człowieka D10N/D10N B 1LK AS-55
2021-05-29 So 08:00 14:50 Żywienie człowieka w ontogenezie D20N 1LK AS-55
2021-06-02 Śr 11:00 13:15 Anatomia i fizjologia człowieka I 11FM-SP
2021-06-08 Wt 11:30 13:00 Podstawy anatomii i fizjologii człowieka D10S
ostatnie zajęcia trwają 45 minut
2021-06-09 Śr 11:00 13:15 Anatomia i fizjologia człowieka I 11FM-SP
2021-06-10 Cz 14:30 20:30 Podstawy anatomii i fizjologii człowieka D10S/D10S B 1LK AS-55
raz w ciągu semestru w dniu uzgodnionym z prowadzącym zajęcia trawją od 14:30 - 18:15
2021-06-10 Cz 08:00 14:00 Podstawy anatomii i fizjologii człowieka D10S/D10S A 1LK AS-55
raz w ciągu semestru w dniu uzgodnionym z prowadzącym zajęcia trawją od 10:15 - 14:00
2021-06-12 So 08:00 14:50 Żywienie człowieka w ontogenezie D20N 1LK AS-55
2021-06-12 So 15:00 19:50 Podstawy antomii i fizjologii człowieka D10N/D10N A 1LK AS-55
2021-06-16 Śr 11:00 13:15 Anatomia i fizjologia człowieka I 11FM-SP
2021-06-17 Cz 14:30 20:30 Podstawy anatomii i fizjologii człowieka D10S/D10S B 1LK AS-55
raz w ciągu semestru w dniu uzgodnionym z prowadzącym zajęcia trawją od 14:30 - 18:15
2021-06-17 Cz 08:00 14:00 Podstawy anatomii i fizjologii człowieka D10S/D10S A 1LK AS-55
raz w ciągu semestru w dniu uzgodnionym z prowadzącym zajęcia trawją od 10:15 - 14:00
2021-06-19 So 13:20 18:10 Podstawy anatomii i fizjologii człowieka D10N/D10N B 1LK AS-55
2021-06-19 So 08:00 12:50 Podstawy anatomii i fizjologii człowieka D10N/D10N A 1LK AS-55
  Nr     Seminarium specjalizacyjne 21B-BM-SD
  Nr     Pracownia specjalizacyjna 21B-BM-SD
  Nr     Pracownia specjalizacyjna 21B-BS-SD
  Nr     Seminarium specjalizacyjne 21B-BS-SD

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.

- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.