Plan zajęć

mgr Piotr Bromber

Instytut Ekonomii i Finansów

Katedra Makroekonomii i Finansów

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Nieregularne
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - orzecznictwo lekarskie W5LEKJMS 315 A-2 D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.