Plan zajęć

mgr Joanna Kubicka-Jakuczun

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Zakład Psychologii Zarządzania

Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć