Plan zajęć

dr inż. Marcel Luzar

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Środa
12:15 13:00 Konsultacje I  325 A-2 D//
13:15 14:45 Diagnostyka procesów przemysłowych L32AiR-SP 406 A-2 D//
15:00 16:30 Inteligentne metody sterowania L11AiR-SD (luty 2018) 406 A-2 D//
Czwartek
07:30 09:00 Metody komputerowe w obliczeniach inżynierskich W11AiR-SP; 12AiR-SP; 13AiR-SP 115 A-2 D//
09:10 10:40 Metody komputerowe w obliczeniach inżynierskich L12AiR-SP/B 307 A-2 D//
10:45 11:45 Seminaria Instytutowe I  412 A-2 D//
Sobota
07:40 09:00 Zaawansowane systemy decyzyjne L21AiR-KSA-ND 406 A-2 NST_WIEA_Z N//
09:20 10:50 Zdecentralizowane układy automatyki i robotyki L21AiR-KSA-ND 406 A-2 NST_WIEA_Z//
11:00 12:30 Metody komputerowe w obliczeniach inżynierskich W11AiR-NP 120 A-2 NST_WIEA_Z//
12:45 14:15 Metody komputerowe w obliczeniach inżynierskich L11AiR-NP/A 409 A-2 NST_WIEA_Z//
14:30 16:00 Metody komputerowe w obliczeniach inżynierskich L11AiR-NP/B 409 A-2 NST_WIEA_Z//
16:05 16:50 Konsultacje I  325 A-2 NST_WIEA_Z//
Niedziela
17:00 18:30 Diagnostyka procesów przemysłowych L31AiR-KSSiD-NP 406 A-2 NST_WIEA_Z//
18:35 20:05 Sterowanie procesami ciągłymi L31AiR-KSSiD-NP 406 A-2 NST_WIEA_Z//
Nieregularne
    Seminarium specjalistyczne P41INF-SSI-NP/A   NST_WIEA_Z//
    Seminarium specjalistyczne P42AiR-KSSiD-NP   NST_WIEA_Z//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.