Plan zajęć

mgr Barbara Mikulska

Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Pracownia Kształcenia Językowego.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
08:00 09:30 Język niemiecki L2 WF-SP 17/18/lab. 2 5 C-11 D//
09:30 10:30 Konsultacje I  5 C-11 D//
11:30 13:00 Język niemiecki K11PED-EPiW-SD; 11PED-POWiP-SD; 11PED-RzTS-SD 5 C-11 D//
Sobota
11:30 13:45 Język niemiecki K11PED-EPiW-ND; 11PED-POWiP-ND 37 A-16 30-03-2019; 13-04-2019; 11-05-2019; 01-06-2019; 22-06-2019; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.